Socialdemokratisk Facebook-strid varsler splid i S om kommunal udligning

Del artiklen:
Thomas Gyldal Petersen fra Herlev beskylder partifælle og borgmesterkollega for at ville skabe
Thomas Gyldal Petersen fra Herlev beskylder partifælle og borgmesterkollega for at ville skabe "sociale dødsfælder" på grund af et forslag om at afskaffe den særlige kommunale hovedstadsudligning. - Foto: (Henning Bagger / Scanpix 2017)

Voldsomt opgør mellem socialdemokratiske borgmestre viser, at reformen af den kommunale udligning kan skabe dyb splid i Socialdemokratiet. Læs de vigtigste dele af debatten mellem markante S-borgmestre her.

Af Arne Ullum, [email protected]

“Det er i sandhed bedrøveligt, at en socialdemokrat fra Randers ikke har større social bevidsthed.”

Dén bredside er affyret fra Herlevs markante socialdemokratiske borgmester, Thomas Gyldal Petersen, mod partifællen Torben Hansen i en usædvanligt ophedet Facebook-debat.

Kernen i striden mellem de to borgmestre er en uenighed mellem provinsen og hovedstaden om kommunal udligning, og striden giver et interessant forvarsel om, at den kommende udligningsreform kan kaste Socialdemokratiet ud i en større og meget principiel debat om ulighed.

Provinskommunerne med blandt andet Torben Hansen i spidsen vil have den såkaldte hovedstadsudligning nedlagt, så alle kommuner i Danmark bliver udlignet efter samme regler. Det vil ifølge alle udregninger medføre, at især København og en række kommuner på Vestegnen får markant færre penge, og derfor enten skal forhøje skatten eller sænke udgifterne.

Hovedstadskommunerne med en række socialdemokratiske borgmestre i front vil derimod have rullet graden af udligning mellem de rige og fattige kommuner tilbage, så hovedstadskommunernes overførsel af penge til kommuner i provinsen falder fra de nuværende knapt 14 milliarder kroner til de syv milliarder, som var niveauet i 2007.

Det vil i givet fald medføre markant færre penge til ikke mindst provinsens land- og yderkommuner, som så enten skal sætte skatten yderligere op eller skære i udgifterne.

Som du kan læse i en anden artikel her på NB-Økonomi onsdag, så har de fattige provinskommuner allerede i dag normalt en markant højere kommuneskat end andre kommuner – og især sammenlignet med de fattigste af hovedstadskommunerne.

Borgmester uden social bevidsthed

Facebook-striden mellem de to borgmestre blev udløst af et debatindlæg for et par uger siden på Altinget fra blandt andet Torben Hansen, hvor han på vegne af provinskommunerne i BedreBalance krævede hovedstadsudligningen udbredt til hele landet og dermed de facto fjernet. Det fik Herlevs borgmester til at reagere kraftigt.

“Denne gang er angrebet direkte rettet mod de kommuner, herunder Herlev, som huser de svageste borgere i vores samfund og løfter de absolut største sociale opgaver. For afskaffes den interne hovedstadsudligning, som de to borgmestre ønsker, vil det flytte mange millioner fra indsatsen for børn, unge og ældre i de almene boligafdelinger i Ishøj, Brøndby og Albertslund til villavejene i Esbjerg, Holstebro og Herning,” skrev Thomas Gyldal Petersen på Facebook.

“Det er muligvis forståeligt, at en Venstremand fra Esbjerg (borgmester Jesper Frost Rasmsussen red.) ikke vil forstå, hvad der er på spil, men det er i sandhed bedrøveligt, at en socialdemokrat fra Randers ikke har større social bevidsthed.”

Og så blev debatten i den grad løftet op på den ideologiske klinge, da Torben Hansen svarede.

“Som socialdemokrat kan jeg simpelthen ikke se, hvordan du kan være modstander af, at alle landets kommuner får de samme muligheder for at levere gode servicetilbud i dagtilbud, skoler og plejehjem. Børn, der vokser op i Brønderslev, Tønder eller på Langeland, skal da i udgangspunktet have samme chancer for gode pasningsmuligheder og en god skolegang, som børn i hovedstadsområdet. Det går jeg ud fra at du er enig i.”

Er det god socialdemokratisk politik?

Herefter betegnede Torben Hansen argumenterne fra hovedstadskommunerne som “halve sandheder og smarte oneliners”.

Torben Hansen giver i sit svar Herlev-borgmesteren ret i, “at landsudligningen siden 2007 er øget betydeligt”. Men det skyldes ifølge Torben Hansen, at væksten i beskatningsgrundlaget i hovedstadsområdet har været væsentligt højere end i resten af landet.

“Hovedstadskommunernes borgmestre har så alligevel tidligere skrevet til folketingspolitikerne og foreslået, at landsudligningen skulle reduceres tilbage til niveauet i 2007 – svarende til en reduktion på ca. 7 mia. kr. Konsekvenserne af en sådan ændring ville være en massiv forøgelse af de skævheder, som allerede i dag eksisterer på tværs af landets kommuner. Det ville svare til, at man i Lolland Kommune ville være nødt til at hæve skatten til 33,2%, mens man til gengæld i Gentofte kunne sænke den til 17,3% – altså en forskel i beskatningsniveau i de to kommuner på næsten 16 procentpoint. En borger i Gentofte, der betaler topskat, vil herefter betale mindre i marginalskat, end en kontanthjælpsmodtager i Lolland Kommune. Er det god socialdemokratisk politik?”

Attentat på en socialdemokratiske succes

Striden blev ikke dæmpet, da Thomas Gyldal Petersen svarede sin borgmesterkollega og partifælle, som han beskyldte for skabe “sociale dødsfælder”.

“Hvis nogen regering skulle være så uansvarlig at fjerne hovedstadsudligningen, vil det jo præcis være økonomi, der tages ud af daginstitutioner, skoler, social indsats, beskæftigelsesindsats osv. i en række socialt udfordrede hovedstadskommuner og dermed fra de borgerne i Herlev, Ishøj, Brøndby, Albertslund m.fl., der har brug for stærke fællesskaber, hvis det socialdemokratiske løfte om frihed og muligheder også skal gælde dem. Det vil svække indsatsen for udsatte borgere og få stærke borgere til at fraflytte kommunen. Altså efterlade en række hovedstadskommuner som sociale dødsfælder. Ganske interessant, at du gør dig til talsmand for det endelige attentat på en stor socialdemokratisk succes. Nemlig velfungerende kommuner på den københavnske vestegn for landets svageste borgere.”

Herlev-borgmesteren havde allerede i sit første indlæg advaret om, at selve regeringens liv er på spil, hvis den følger provinskommunernes forslag:

“En regering, der fulgte deres skæve anbefaling, ville efter min opfattelse gøre sit genvalg ganske usandsynligt,” skriver han.