Radikale vil afskaffe hovedstadsudligningen og sikre mere lighed mellem kommunerne

Del artiklen:
Den radikale kommunalordfører Kathrine Olldag vil sikre kommunerne mere ensartede muligheder for at tilbyde service til deres borgere.
Den radikale kommunalordfører Kathrine Olldag vil sikre kommunerne mere ensartede muligheder for at tilbyde service til deres borgere.

Radikal kommunalordfører kommer med vidtgående forslag til ændringer af det kommunale udligningssystem, som vil nedlægge hovedstadsudligningen for at skabe mere lighed mellem rige og fattige kommuner.

Af Arne Ullum, [email protected]

Det Radikale Venstre vil afskaffe den særlige hovedstadsudligning, som siden 1936 har sikret mindre ulighed mellem kommunerne i hovedstadsområdet end mellem kommunerne i danmark som helhed.

Den radikale kommunalordfører Kathrine Olldag siger ifølge partiets eget nyhedsbrev udsendt i aftes, “at både den såkaldte hovedstadsudligning og landsudligning skal afskaffes til fordel for ét system, der tager højde for alt fra demografi over indtægtsgrundlag til borgernes behov.”

Den radikale udmelding er en markant politisk udmelding, fordi den i givet fald markerer en af de største ændringer af det kommunale udligningssystem, siden det nuværende system blev indført midt i halvfemserne og på nogle punkter siden indførelsen af hovedstadsudligningen blev født i 1937.

Det nuværende system behandler grundlæggende kommunerne i hovedstaden og provinsen forskelligt, således at forskellen mellem rige og fattige kommuner i hovedstaden udlignes markant mere end i resten af landet.

Den radikale kommunalordfører lægger ikke skjul på, at det partiets forslag netop skal ses i den kontekst.

”Du har krav på gode velfærdsydelser, uanset postnummer. Uanset om du bor i en kommune, der ligger klods op og ned af København, eller en kommune der ligger på den jyske hede”, siger hun. “

Hovedstadskommuner taber -provinskommuner vinder

Umiddelbart ville en afskaffe af hovedstadsudligningen ændre dramatisk på mange kommuners økonomi.

En række af den fattigste halvdel af hovedstadskommunerne vil lide de største tab. Hovedårsagen skal findes helt tilbage i selve formålet med hovedstadsudligningen, som er at sikre, at der ikke er for store forskelle mellem de rige og fattige kommuner i hovedstadsområdet.

Det betyder, at kommuner som eks. København, Tårnby, Gladsaxe og Helsingør får penge fra de rige hovedstadskommuner, fordi kommunerne er fattigere end gennemsnittet i hovedstadsområdet.

Men sammenlignet med resten af landet er kommunerne rigere end gennemsnittet, og dermed ville de miste store store beløb i udligning, hvis de blev behandlet som kommunerne i resten af Danmark.

Den anden årsag er, at hovedstadsudligningen sikrer alle de fattigste hovedstadskommuner en betydeligt højere udligningsgrad end resten af landets fattige kommuner, og derfor vil en afskaffelse af hovedstadsudligningen også rammer kommuner som Ishøj, Brøndby og Ballerup.
Vinderne bliver en meget stor del af provinskommunerne, som vil få mere i udligning på bekostning af den fattigste halvdel af hovedstadskommunerne, som i dag får store beløb fra hovedstadsudligningen.

For de rige nordsjællandske kommuner vil forskellen umiddelbart være, at deres penge i fremtiden i højere grade sendes til provinsen fremfor til København og Vestegnskommunerne.

Vil også se på skatten

De radikale er angiveligt opmærksomme på, at en række kommuner vil lide tab, og derfor vil de ifølge Kathrine Olldag se på, hvordan man kan skaffe flere penge til kommunerne ved at “slække på budgetlovens krav eller at kigge på kommuneskatterne”.

De radikale mener ifølge Olldag ganske enkelt ikke, at der er penge nok i det nuværende system.
”Selvom vi kaster pengene fra både hovedstadsudligningen og landsudligningen ind i ét nyt udligningssystem, hvor vi går efter at få udlignet de sociale forskelle mellem mennesker, vil vi stadig mangle penge i systemet, hvis vi skal opfylde loven på børneområdet, demensområdet, folkeskoleområdet osv. Så den helt store knast, når vi skal forhandle en udligningsreform, bliver, hvor de penge skal komme fra,” siger den radikale ordfører.

Opgør med puljer i forsvar for kommunalt selvstyre

Den radikale ordfører mejsler det samtidig ud i granit, at partiet står bag det meget klare forsvar for det kommunale selvstyre, som partiet historisk har stået for.
”Vi skal have lavet de samme rammevilkår for kommunerne, og hvad de så vælger af indsatser i skolen og derfra, det er op til dem, men alle kommuner skal have et ordentligt økonomisk grundlag for at lave en ordentlig folkeskole og for generelt at overholde den lovgivning, vi laver herindefra”, siger hun og svarer følgende på spørgsmålet om Folketinget skal “holde fingrene lidt væk?”

”Ja. Og så er vi tilbage ved de 130 puljer, som er resultatet af ekstrem detailstyring. Kommunerne ville nok i mange tilfælde hellere have haft penge, de selv kunne disponere over, end en pulje de kan søge til f.eks. at bygge køkkener på plejecentre, fordi DF lige har fået en idé om, at det er lig med livskvalitet for de ældre, hvis der dufter af hjemmelavet mad på plejehjemmet. For når køkkenet er bygget, er der ikke penge til en køkkenmedarbejder, der kan røre i sovsen”, giver Kathrine Olldag som eksempel på problemet.

Dette er også begrundelsen for, at Kathrine Olldag afviser et tidligere DF-forslag om at indføre en fælles kommuneskat i alle landets 98 kommuner.

”Så kører vi med 120 km i timen med hoved først ind i den mur, som hedder det kommunale selvstyre. Det er at tage hovedpulsåren ud af det kommunale selvstyre, hvis man fjerner deres mulighed for selv at sætte skatten”, siger den radikale ordfører i sin analyse af udligning og kommunalt selvstyre.