Indkomstforskellen mellem øst og vest vokser

Del artiklen:

Nye tal viser, at især hovedstadsområdets indkomster fortsat vokser fra resten af landet, især udkantsområderne. På ti år er afstanden mellem øst og vest øget i økonomisk forstand.

Af Uffe Gardel, [email protected]

De nye indkomsttal fra Danmarks Statistik fortæller umiddelbart en historie om faldende ulighed.

Men det gælder kun på tværs af indkomstgrupper for hele landet. Den geografiske ulighed er derimod en helt anden historie; den fortsætter med at vokse.

For ti år siden, da Danmark var på vej ind i finanskrisen, var gennemsnitsindkomsten i Danmarks rigeste kommune, Gentofte, 74 procent højere end i landets fattigste, Læsø. I 2018 var denne afstand vokset til 106 procent, og så sent som i 2018 er det tal vokset en smule; Danmark trækkes simpelt hen skævt.

NB-Økonomi har analyseret på de seneste ti års udvikling, og vi har renset tallene lidt. Normalt ser man på indkomsttal for den disponible indkomst; her lægger Danmarks Statistik en beregnet “lejeværdi af egen bolig” til, mens man trækker renteudgifter og betalte underholdningsbidrag fra. De poster har vi valgt at holde udenfor; hvordan folk vælger at bo, og hvilke lån de vælger at optage, holder vi ude af tallene. Vores tal viser simpelt hen samtlige faktiske indkomster af enhver art, fratrukket skatter.

Og så ser Danmarkskortet således ud.

I de ti år siden finanskrisen er gennemsnitsindkomsten i hele landet vokset med 21,6 procent, men i kommunerne nord for København har stigningerne været op mod dobbelt så store.

76 af landets 98 kommuner ligger imidlertid under gennemsnittet. Ingen ligger dramatisk lavt, men i en række kommuner ude på landet er indkomsterne i perioden kun vokset med 14-15-16 procent.

Det er værd at bemærke, at det er en forenkling at stille Østdanmark op over for Vestdanmark. Sydsjælland, Vestsjælland og Lolland-Falster har klaret sig dårligere end de fleste jyske kommuner. Men uanset den sproglige forenkling: Danmark trækkes skævere.