Kapitalbuffer sluger 18 procent af realkredittens indtjening

Realkreditinstitutterne skal polstre sig med yderligere syv milliarder kroner, hvis regeringen følger et forslag fra Det Systemiske Risikoråd. Det svarer til, at realkreditinstitutterne skal lægge 18 procent af overskuddet i 2016 til side til dårlige tider.

Her er hovedstadskommunernes ti argumenter for mindre udligning

De 34 hovedstadskommuner har sendt et notat, som argumenterer for mindre udligning, til en række politikere. Det skal sikre, at borgerne i hovedstaden får samme økonomiske muligheder som borgerne i provinsen, der i følge notatet får mere kommunal service. Se argumenterne her.

Ny aftale: Lovgivning skal gøres digitaliseringsklar

Alle partier i Folketinget er enige om at ændre lovproceduren, så alle love i fremtiden bliver mere digitaliseringsklare. Det skal frigøre 4-5.000 ansattes tid.

Flygtninge på integrationsydelse er blandt verdens 15 procent rigeste

Flygtninge på den lave integrationsydelse er blandt de 15 procent af verdens befolkning, som har den højeste indkomst. Enlige flygtninge er blandt de 10 procent rigeste i verden.

38 selskaber betaler halvdelen af selskabsskatten

Det er bare 38 selskaber og koncerner, som betaler halvdelen af al selskabsskat i Danmark. Det viser nye tal til Folketinget.

23,6 mio. kroner til landdistriktsudvikling

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har fastlagt fordelingen af Landdistriktspuljens midler, og indbyder nu til årets første ansøgningsrunde. Fællesråd og Ø-organisation får hver 300.000 kroner ekstra.

Sophie Løhde kræver opgør med puljehelvede på Kommunal Økonomisk Forum

Kommunerne er ifølge Sophie Løhde endt i et puljehelvede, og hun opfordrer der til en pagt på Christiansborg og at reducere antallet. Det skal sikre, at kommunerne ikke bruger store midler til at søge og følge op på puljerne.

Regeringen vil flytte uddannelsespladser ud i provinsen

Det er ikke kun statslige arbejdspladser, som regeringen vil flytte fra København til provinsen. Det er også en række uddannelsesinstitutioner, som i fremtiden skal ligge tættere på de virksomheder og institutioner, som aftager kandidaterne.

Nye tal: Nu omfordeles 17 milliarder fra rige til fattige kommuner

Kort tid før offentliggørelsen af den store rapport om den kommunale udligning, opgør Økonomi- og Indenrigsministeriet den samlede omfordeling mellem de rige og fattige kommuner til i alt 17 milliarder kroner.

Udligning. Dansk Folkeparti vil udligne stor del af forskelle i skat og service

Dansk Folkeparti vil kræve store ændringer i det kommunale udligningssystem ved de kommende forhandlinger. Målet er at få indsnævret forskellen i skat og service mellem kommunerne markant.

Populære Artikler