Fakta: Derfor er meget få flygtningekvinder kommet i arbejde efter tre år

De kvinder, der har job efter at have boet i Danmark i tre år som flygtninge eller familiesammenførte, udgør kun 11,9 pct. af den samlede gruppe, der er i job efter tre år. Det viser tal fra Udlændinge- og integrationsministeriet, som NB-Beskæftigelse har bedt om. 

Nu stiger anlægsudgifterne langt hurtigere end forventet i de offentlige budgetter

Nye tal fra Danmarks Statistik viser en voldsom vækst i priserne på især anlægsarbejde. De nye tal presser hele den offentlige sektor - og især kommunerne. Fortsætter udviklingen, vil kommunerne formentligt blive mødt med krav om meget stramme anlægsrammer i de kommende år.

Beskyttet: Danmarks Statistik: Ledighed højere end før finanskrisen

Mens antallet af beskæftigede aldrig har været højere, er ledigheden stadig lavere  end før finanskrisen for 10 år siden, skriver Danmarks Statistik i en ny analyse. Den internationale økonomiske krise ramte hårdt, og lavkonjunkturen i kølvandet på krisen har været lang.  

Inflationen falder i Danmark – men stiger i EU

Inflationen faldt i danmark i juli måned, og dermed er inflationen i Danmark under det halve af EU-gennemsnittet. Kun det kriseramte Grækenland har lavere inflation end Danmark, viser nye tal.

Nye beskæftigelsestal: Staten fortsætter med at ansætte flere

Staten fortsætter ifølge de nye beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik med at udvide antallet af ansatte. Dermed er staten den eneste offentlige sektor, som i dag har flere fuldtidsansatte end da Lars Løkke rykkede ind i Statsministeriet i sommeren 2015.

Kommunernes likvidtet er steget med 3,5 mia. kr. på et år

Kommunerne havde ved udgangen af andet kvartal en rekordhøj kassebeholdning på godt 47 milliarder kroner. Se navnene og tallene for Danmarks 20 rigeste kommuner.

Kommunerne kunne spare 5,7 mia., hvis alle kommuner var lige så billigt administrerede som de 20 bed...

De danske kommuner kunne samlet spare 5,7 milliarder kroner om året på administation, hvis alle kommuner drev deres administration lige så billigt som de 20 mest effektive i Danmark. Det viser tal fra den særlige benchmarkenhed under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Se tallene for alle kommuner her. 

Største antal beskæftigede lønmodtagere nogensinde

Stor fremgang i den private sektor løfter lønmodtagerbeskæftigelsen til ny rekordhøjde.

Den økonomiske puls stiger i byerne og falder på landet

Udviklingen henimod en større og større koncentration af den økonomiske aktivitet i og omkring de store byer fortsætter.

Antallet af kommunalt ansatte stiger langsomt efter år med store fald

Antallet af kommunale ansatte fortsætter med at stige svagt, viser de nye tal fra Danmarks Statistik. Men stigningen i det seneste år opvejer kun halvdelen af faldet året før, og der har stadig været betydeligt fald siden kommunalreformen.