Ti procent færre kommunalt ansatte pr. borger på otte år

Der er i dag 10 procent færre ansatte pr. borger i de danske kommuner sammenlignet med situationen lige inden de store sparerunder satte ind i 2010. Staten har fire procent færre ansatte pr. borger, mens regionerne har haft lille vækst.

Staten fortsætter markant vækst i medarbejdere – kommuner falder lidt igen

De danske kommuner reducerede i fjerde kvartal 2018 overraskende antallet af medarbejdere. Det kan både dække over en opbremsning for at holde budgettet indenfor udgiftsrammerne og problemer med at rekruttere.

Beboerne i almene boliger tjener markant mere i hovedstaden – men forskellen indsnævres

Beboerne i de almennyttige boliger i Herlev tjener mere end 60.000 kroner mere om året end beboerne i Odense. Men provinsens lejere haler ind på hovedstaden. Se de markante forskelle mellem kommunerne her.

Fakta: Se hvor få seniorførtidspensioner, din kommune har tildelt på fem år

En lang række kommuner har slet ikke brugt ordningen om seniorførtidspension, siden den blev indført for fem år siden for at give nedslidte borgere en mulighed for tidlig pension. I alt er der bevilget en femtedel af de forventede 7.400 seniorførtidspensioner. Se tallene for kommunerne her

Smalt bælte af arbejdsløshedskommuner fra Skagen til Gedser

Danmark har et smalt bælte af kommuner med høj ledighed, som går fra Skagen til Gedser. Samtidig hænger København og Vestegnskommunerne stadig fast i høj ledighed, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Se tallene for alle kommuner her.

Kommuner med hurtigt faldende arbejdsløshed er spredt ud over hele landet

En række kommuner spredt ud over hele landet har haft et markant fald i arbejdsløsheden de seneste seks måneder. Se tallene for alle kommuner her.

Færre penge pr. 0-5 årige til dagtilbud

De budgetterede udgifter til dagtilbud i kommuner falder, hvis man måler det i faste priser pr. 0-5 årig. Det er især kommuner med stigende folketal, som reducerer udgiften pr. barn.

Udgifterne pr. barn til folkeskolen er næsten uændret i budgetterne for 2019

Udgifterne til folkeskolen følger næsten udviklingen i antallet af elever, viser en analyse af de netop offentliggjorte detailbudgetter for kommunerne. Se tallene for alle kommuner her.

Kommunerne budgetterer med færre udgifter til pleje pr. ældre over 75 år

De budgetterede kommunale udgifter til ældrepleje falder med 2,9 procent på landsplan for ældre over 75 år. Tallet dækker over store udsving blandt kommunerne. Nogle kommuner har skåret budgettet med over 13 procent, mens andre har øget budgettet med omkring seks procent. Se tallene for alle kommuner her.

NB-Økonomis benchmarkindeks: Her er resultaterne for alle 98 kommuner

Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkenhed har målt de danske kommuner på ialt ni områder. Se, hvilke kommuner, som igen og igen har snuppet topplaceringer, og hvilke som igen har fået bundplaceringer.