Antal efterlønnere faldet med over 120.000 på 15 år

Godt 63.000 personer er nu på efterløn. Det er et fald med to trediedele siden 2003, hvor efterlønnen toppede med godt 185.000. Mogens Lykketoft (S) beklager udviklingen. 

Stadig lang vej før antallet i kontanthjælpssystemet når ned på 2008-niveau

Der er i dag 30.100 færre på kontanthjælp end da antallet toppede i april 2016. Men der er stadig omkring 30.000 flere på kontanthjælp end lige før finanskrisen brød ud i 2008. Se tallene for alle kommuner her.

Mange kommuner får store ekstraregninger på sundhedsbidrag – se tallene her

Mange kommuner er ramt af store ekstraregninger til den kommunale medfinansering af sundhedsvæsenet. Kommunerne er utilfredse med, at de først nu har fået adgang til dataene bag de store ekstraregninger. Se tallene for alle kommuner her.

Fakta: 1,7 milliarder sparet ved færre på overførselsindkomster fra 2016 til 2018

Det offentlige har opnået en besparelse på 1,7 milliarder kroner ved, at antallet af personer på overførselsindkomst faldt med 40.400 fra april 2016 til april 2018. Det fremgår af et svar fra beskæftigelsesministeren til Folketingets beskæftigelsesudvalg. Se tallene her

Stor spredning blandt kommunerne i de første tre benchmarkanalyser

Der er en tendens til,  at de samme kommuner ligger i top og bund i de benchmarkanalyser, som kommer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Se tallene for alle kommuner i NB-Økonomis gennemsnitsindeks for benchmarkanalyserne.

Stor forskel i udviklingen af administrativt personale i kommunerne

Der er stor forskel på, hvordan kommunernes forbrug af administrative årsværk har udviklet sig fra december 2017 til juni 2018, viser de nyeste nøgletal. Se tallene for alle kommuner her.

Se tallene for alle kommuner: Så gode er kommunernes forebyggelse

Den bedste kommune har 38 procent færre hospitalsindlæggelser af plejekrævende ældre end forventet, mens den dårligste kommune har 60 procent flere end forventet. Se tallene for alle kommuner her.

Anlægsudgifter til kommunernes administrative organisationer halveret

Fra 2007 til 2017 er andelen af kommunernes anlægsudgifter til administrativ organisation faldet fra 10,7 pct. til 4,4 pct. I samme periode er andelen til transport og infrastruktur steget fra 13,0 pct. til 26,1 pct., viser tal fra Danmarks Statistik. Tallene dækker over store forskelle mellem kommunerne.

Stor forskel på marginalskatten i de danske kommuner

En LO-familie har 14.200 kroner mere til rådighed, hvis den bor i Rudersdal sammenlignet med i Rødovre. Det er en effekt af stigende forskelle i marginalskatten i de danske kommuner. Se tallene her.

Så meget tjener danskerne: Se din egen placering indkomsthierakiet

Du skal tjene 44.000 kroner om måneden for at være blandt de 14 procent med den højeste indkomst. Se nye tal for indkomstfordelingen i Danmark her, og se hvor du selv ligger.