Stadig stor forskel på konkurrenceudsættelse i kommunerne

Med det nuværende tempo vil det tage 40 år at nå regeringens mål om, at kommunerne skal konkurrenceudsætte 35 procent af deres opgaver. Se her, hvilke kommuner, som kommer under særligt hårdt pres, hvis regeringen kommer igennem med nyt måltal.

Her er de 20 kommuner med færrest og flest administrative medarbejdere

Dragør, Nordfyns og Holbæk Kommuner brugte i 2017 færrest årsværk til administration, mens Albertslund, Rødovre og Glostrup havde det største forbrug. Se top- og bund 20 her.

Indgreb mod P-afgifter hastes igennem Folketinget – flere advarer om lovsjusk

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille haster indgrebet mod kommunernes parkeringindtægter igennem Folketinget. En gennemgang af det lovforberedende materialer viser, at der udestår mange uklarheder.

20-25 kommuner i likviditetsvanskeligheder uden finansieringstilskud

20-25 kommuner kan se frem til at ramme en kritisk lav likviditet indenfor fire år, hvis regeringen kommer igennem med sit krav om at det særlige finansieringstilskud skal bortfalde. Se oversigten over de udsatte kommuner her.

Her er tallene: Her er de enkelte kommuners likviditet med ny udligning og bortfald af tilskud

Regeringen kræver det særlige finansieringstilskud på 3,5 milliarder kroner fjernet. NB-Økonomi bringer her en oversigt over, hvordan økonomien ser ud i de enkelte kommuner, hvis man indregner både bortfald af finansieringstilskud og ændret udligning på grund af revision af data for udlændinges uddannelse. 

Få overblik over den kommunale økonomiforhandlinger på fem minutter

De årlige forhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi startede tirsdag. NB-Økonomi giver dig her en guide, så du på fem minutter kan få et overblik over forhandlingerne.

Staten vinder 28 kroner, hver gang kommunerne sætter skatten ned med 100 kroner

Staten skal fortsætte med at styre kommunernes mulighed for at hæve skatten stramt, siger formanden for Folketingrets Finansudvalg efter nye beregninger fra Finansministeriet viser, at staten vinder på lavere kommuneskat og taber på kommunale skattestigninger.

En kommune skal kun betale 53 procent af provenutab ved skattelettelse – en anden 160 procent

Efter et halvt års arbejde har Finansministeriet offentliggjort beregninger for de enkelte kommuner af dynamiske effekter og ændret udligning ved en skatteændring på en procent. Se tallene for hver enkelt kommune her.

Regeringen kræver finanseringstilskud fjernet for at stoppe bugnende pengekasser i kommunerne

Regeringen har nu formelt fremsat kravet om, at det særlige finansieringstilskud skal stoppe ved årets udgang. Finansministeren mener ikke, at det vil være et problem for de fattige kommuner, fordi alle kommuner har øget deres kassebeholdning.

Finansministeren: KL er skyld i manglende regelforenkling

Finansministeren giver KL skylden for, at regeringen er bagud med at levere de aftalte regelforenklinger, som skulle sikre besparelser på halv milliard i kommunerne. KL-formand afviser kritikken.