Analyse: Absurde effekter af faldende folketal kan udløse større udligsningsreform

De dramatiske effekter af de nye tal for udligningen vedrørende faldende folketal gør det sværere for økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) at nøjes med mindre justeringer af den kommunale udligning. Læs her hvorfor.

Hver tilflytter vil koste udkantskommuner omkring 200.000 kroner i tabt udligning i 2020

En længe kendt svaghed i den kommunale udligning eksploderer nu og medfører den absurde situation, at udkantskommuner i 2020 vil tabe omkring 200.000 kroner i kommunal udligning, hver gang de får en ny tilflytter. Embedsmændene advarede allerede i 2012 om faren for "ustabilitet" i udligningen.

Dataeksperter finder ofte afgørende fejl i folkeregisteret

Stadig flere kommuner hyrer professionelle datakonsulenter til at gennemgå fejl i folkeregisteret. Fejlregistrerede borger kan koste dyrt - især for kommuner som har faldende folketal.

Provinsen: Mere service og lavere skat i hovedstadsområdet

"Skævhederne er stigende og indfanges ikke af det nuværende udligningssystem. Systemfejlene udgør en alvorlig udfordring for den måde vi har skruet vores velfærdssystem sammen på," skriver Bedre Balance i dette debatindlæg om udviklingen i de kommunale nøgletal.

Hovedstaden: Vores serviceudgifter er faldet endnu mere siden 2007

"Kommunerne i hovedstadsområdet har reduceret deres serviceudgifter i faste priser med ca. 10 procent pr. indbygger, mens kommunerne i det øvrige land kun har reduceret deres serviceudgifter med ca. 5 procent," påpeger hovedstaden i dette debatindlæg.

Provins versus hovedstad: Her er de officielle tal for udviklingen siden 2010

Kommunernes økonomiske situation har ændret sig betydeligt siden Folketinget sidst justerede den kommunale udligning i 2012. Se, hvordan udviklingen har været i provinsen og hovedstaden baseret på ændringerne i de officielle tal.

Danmarks Statistik: Tal for udlændinges uddannelse er usikre

Tallene for udlændinges uddannelse er ifølge et svar til Folketinget de mest usikre i hele det datasæt, som indgår i beregningen af den kommunale udligning, fordi de er baseret på sprøgeskemaer. Tallene bliver helt centrale i den kommende reform af udligningen.

Udligningsudvalg fremlægger model, der koster København op imod een milliard kroner

Finansieringsudvalget lægger ifølge oplysninger til NB-Økonomi op til en begrænset reform, der primært ændrer to forhold på udlændingeområdet. Modellen rammer især hovedstadskommunerne - alene Københavns Kommune står til at tabe op imod en milliard kroner om året.

Annoncekampagne skal stoppe øget udligning til provinsen

Udligningsdebatten rykker nu ind i avisernes annoncespalter. De 34 hovedstadskommuner har idag indrykket annoncer i to af de store dagblade med krav om stop for øget udligning til provinsen. Se annoncen her.

Se pressemeddelserne i fejden mellem provinsen og hovedstaden

Først kom de 34 hovedstadskommuner med en annoncekampagne og en pressemeddelse, og få timer efter kom svaret fra Bedre Balance. Se pressemeddelelserne i fuld længde her.