Gentofte og Frederiksberg på vej til at få tilskud som udkantskommuner

Mindst tre hovedstadskommunerne er på vej til at få et stort millionbeløb i udligning fra et pulje for faldende folketal, som oprindeligt var tiltænkt udkantskommuner. Embedsmændene har i årevis advaret om, at netop det tilskud er meget ustabilt.

Nye kvalitetsstandarder sætter det kommunale selvstyre og udligningen under pres

Regeringen sætter det kommunale selvstyre under pres, når sundhedsreformen indfører centralt fastsatte kvalitetsstandarder, siger kommunal ekspert. Det kan også på sigt skabe et pres for større kommunal udligning.

Sundhedsreform udløser større reform af kommunal udligning

Regeringen vil udvide den planlagte reform af den kommunale udligning, så systemet også kan fordele pengene til de nye kommunale sundhedsopgaver.

20 kommuner kræver mindst 744 millioner i erstatning for tabt udligning

Erstatningskravet mod staten fra 20 kommuner i en sag om udligning vil blive på mindst 744 millioner kroner, hvis alle kommuner går med i et egentligt sagsanlæg. Det viser en opgørelse fra Hjørring Kommune, der koordinerer sagsanlægget.

Så store forskelle i skatter mellem kommuner er indbygget i udligningssystemet

Finansminister Kristian Jensen (V) satte med sine udtalelser på Kommunaløkonomisk Forum fokus på uligheden mellem kommunerne. NB-Økonomi har set på, hvor meget udligningssystemet påvirker forskellene i beskatningsniveauerne i kommunerne. Læs tallene for alle kommuner her.

Retssagen om udligning kan koste kommuner cirka 10 millioner – eller give stor gevinst

De 20 kommuner bag en retssag mod staten risikerer at tabe omkring 10 millioner skattekroner på sagen - men de kan også vinde et stort trecifret millionbeløb.

Kernen i retssag: Ændrede minister udligning udenom Folketinget

Det store spørgsmål i retssagen om kommunal udligning bliver, om skiftende indenrigsministre har overtrådt loven ved at tilføje fire små ord i bekendtgørelsen om kommunal udligning. De fire ord har kostet en række kommuner et samlet milliardbeløb, men de kan formentligt kun kræve en mindre del tilbage.

Kristian Jensen: Udligningsreform skal hjælpe de økonomisk svageste kommuner

Finansminister Kristian Jensen (V) sætter en ny og anderledes dagsorden for den kommunale udligning end den, som økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille hidtil haft på regeringens vegne. 

Byrådsmedlemmer er enige om at kræve retfærdig udligning

Kommuner må selv melde sig ind i kampen om reform af udligningssystemet, mener økonomi- og indenrigsminister. KL's formand sender bolden retur til Folketinget.

Seks kommuner scorer 126 millioner på regeringens langsommelighed

Regeringen fik ikke gennemført den særlige kompensationsordning for ændrede data for plejeudgifter til ældre inden kommunerne vedtog deres budgetter. Det giver seks kommuner en gevinst på 126 millioner kroner. Tre andre kommuner bliver straffet for at have udskudt deres skattestigninger.