De besparelser som P€ København omtaler, er i virkeligheden en markant udvidelse af servicerammen, så der tilføres de store serviceområder ialt cirka 46 millioner kroner.

Sådan blev markant udvidelse af serviceramme til nedskæring

En markant udvidelse af servicerammen i Frederikssund blev pludselig 'en kæmperegning' til borgerne i regionalradioen. Læs historien om, hvordan en markant udvidelse af servicerammen blev til sparehistorie uden hold i virkeligheden.

Kommunernes fattighjælpspuljer er blevet fordelt

Fordelingen af §16- og §19-puljerne er blevet offentliggjort. Flere borgmestre er trætte af puljesystemet, viser en rundspørge.

Vismænd: Ny analyse reducerer udgifterne til flere ældre

Ifølge en ny analyse fra Vismændene har de hidtidige analyser overvurderet stigende sundhedsudgifter som følge af flere ældre. Vismændene mener, at det demografiske træk skal revurderes.

+80-årige stiger dramatisk i mange hovedstadskommuner

Mange hovedstadskommuner forventer store stigninger i indbyggere over 80 år i 2020. Især Egedal og Greve er økonomisk udfordrede af udviklingen.
Det er ikke kun udsigten, som er bedre på Strandvejen. Kommunerne i særligt Nordsjælland har det højeste udskrivningsgrundlag i Danmark, og det giver borgerne de laveste kommunale skatteprocenter- læs hvorfor her.

De rige slipper billigere i kommuneskat end de fattige – men nogle kommuner bryder tendensen

Des mere en kommunes borgere tjener - des lavere er skatteprocenten. Et groft gennemsnit siger, at hver gang borgerne tjener 60.000 kroner mere i gennemsnit, så slipper de én procent billigere i kommuneskat. Se diagram med alle kommuner her - og se hvilke kommuner, der bryder tendensen.
Det går godt med den danske økonomi, og antallet af tvangsauktioner fortsætter med at ligge lavt. (Arkivfoto)

Tvangsauktioner fortsætter mod laveste niveau i 12 år

Gennemsnittet for danske tvangsauktioner kan for indeværende år blive det laveste siden 2007. Region Sjælland topper listen over tvangsauktioner i 3. kvartal, mens Hovedstaden har færrest. Se tallene for alle regioner her.

Ni kommuner vil sætte skatten op

Regeringens ambition om at holde de samlede kommunale skatter i ro ser ud til ikke at blive opfyldt. Kommunerne har samlet set tænkt sig at hæve skatterne med næsten en halv milliard kroner - stik imod kommuneaftalens intention.
Thomas Gyldal Petersen fra Herlev beskylder partifælle og borgmesterkollega for at ville skabe "sociale dødsfælder" på grund af et forslag om at afskaffe den særlige kommunale hovedstadsudligning.

Socialdemokratisk Facebook-strid varsler splid i S om kommunal udligning

Voldsomt opgør mellem socialdemokratiske borgmestre viser, at reformen af den kommunale udligning kan skabe dyb splid i Socialdemokratiet. Læs de vigtigste dele af debatten mellem markante S-borgmestre her.

Kommuner er i gang med hovedrengøring i folkeregistret

Senest 1. oktober skal kommunerne have styr på registrering af udlændinge i deres folkeregister. NB-Økonomi har derfor kontaktet en række kommuner, og spurgt ind til arbejdet.

Befolkningsfremskrivning giver voksende ulighed mellem udkant og bykommuner

Den seneste befolkningsprognose indebærer voksende forskel på den demografiske forsøgerbrøk i udkantskommuner og bykommuner. Det viser en ny analyse fra Vive.

Her er de kommuner, som rammes af demografien

Forsørgerbrøken vil vokse kraftigst i udkantskommunerne, som i forvejen har mange børn og ældre i forhold til befolkningen i den erhvervsaktive alder. Se på kortet, hvor forsørgerbrøken stiger mest.

Mette Frederiksen har fået 12 milliarder ekstra frem mod 2025

Nye beregninger viser, at regeringen har flere penge, end økonomerne regnede med for blot få måneder siden.