(Arkiv) Aalborg Kommune vil samtidig med en stor besparelse på beskæftigelsesområdet lægge beskæftigelsesindsatsen om til mere virksomhedspraktik, mindre uddannelse.

Aalborg skærer knap 65 millioner i beskæftigelsesindsatsen

Over to år vil Aalborg Kommune spare i alt 65 millioner på beskæftigelsesindsatsen - og altså ikke 100 millioner, som der tidligere var lagt op til. Besparelserne rammer bl.a. opkvalificering af ufaglærte, som regeringen satser på.
Finansudvalget har her til formiddag godkendt regeringen aftale med regioner og kommuner med et meget bredt flertal.

Folketinget har godkendt økonomiaftale med regioner og kommuner

Folketinget har i dag som ventet godkendt regeringens økonomiaftale med regioner og kommuner. Nu kan Social- og Indenrigsministeriet give kommuner og regioner besked om tilskud og udmelding.

Stadig flere ressourceforløb ender med førtidspension

Stadig flere ressourceforløb bliver afsluttet, og en stadig større andel af forløbene ender med en førtidspension, viser tal fra STAR. Der er stor forskel på kommunerne. Se tallene her

Udgifter til førtidspension stiger med 1,5 milliarder i 2020

Udgiften til førtidspensioner forventes at stige med 1,5 milliarder kroner i 2020. Det fremgår af et baggrundspapir til den økonomiaftale, der for nylig blev indgået mellem kommunerne og regeringen. Med den stadig stigende folkepensionsalder vil også udgifterne til forlængede førtidspensioner blive ved med at stige.

Kommunerne skal ikke bevilge ny seniorpension, kræver partierne bag aftalen

Beskæftigelsesministeriet skal i den kommende tid undersøge hvilken myndighed, der kan overtage bevilling af førtidspension til nedslidte seniorer fra kommunerne. Venstre har skærpet holdningen og står nu bag kravet om, at kommunerne ikke skal administrere ordningen.

KL analyse om tilfredshed med jobcentre bakkes op af DI

Otte ud af ti virksomheder er tilfredse med samarbejdet med jobcentrene, viser en rundspørge, som Kommunernes Landsforening har lavet blandt knap 1900 virksomheder i tolv kommuner. DI bekræfter tendensen.

Jobcentre vejleder tusindvis af flygtninge og indvandrere om repatriering

Jobcentre i hele landet er netop nu ved at sikre, at flygtninge, familiesammenførte og gæstearbejdere bliver vejledt om muligheden om at få støtte til at vende hjem til deres oprindelige hjemland. I Københavns Kommune drejer det sig om knap 6.000 borgere.

KL og regeringen vil kortlægge kommunernes beskæftigelsesudgifter

Regeringen og Kommunernes Landsforening vil sammen kortlægge beskæftigelsesudgifterne i kommunerne, fremgår det af økonomiaftalen for 2020. Det sker efter kritik af stigende udgifter til administration samtidig med et markant fald i antal arbejdsløse borgere. Thomas Kastrup-Larsen, formand for KLs arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg, er ikke enig i kritikken. Læs og lyt
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger, at der inden et år vil ligge en model for Socialdemokratiets bærende valgløfte om tidlig tilbagetrækning for nedslidte.

Regeringen lover konkret pensionsforslag inden et år

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil inden et år præsentere en model for, hvordan Socialdemokratiets store valgløfte om tidlig tilbagetrækning for nedslidte, skal indføres.

To kommuner med vidt forskellige vilkår har samme fald i borgere på beskæftigelsesydelser

En bevidst politisk prioritering og investering i beskæftigelsesområdet. Sådan forklarer to kommuner med meget forskelligt udgangspunkt, at de har fået nedbragt den samlede andel borgere på beskæftigelsesydelser. 

Socioøkonomisk indeks fejlvurderer udgifter til arbejdsmarkedsydelser dramatisk i mange kommuner

Nye tal for andelene af borgere på beskæftigelsesydelser viser store skævheder, når man ser på hvor mange penge de enkelte kommuner får i kommunale udligning. Mens især landkommuner i provinsen for får lidt, så får især Vestegnskommunerne for meget, når man alene ser på de store udgifter til kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge, fleksjob og dagpenge. Se tallene for de enkelte kommuner her.

Ungdomsarbejdsløsheden stiger særligt i Øst- og Sønderjylland

Ungdomsarbejdsløsheden stiger  særligt i Øst- og Sønderjylland. Vestjylland har stadig markant lavere ungdomsarbejdsløshed end resten af landet. Se de nye tal for alle kommuner her.