Benchmark for beskæftigelse: Fald i ydelser i halvdelen af kommunerne

Ny rangordning fra Beskæftigelsesministeriet viser fald i borgere på dagpenge, kontanthjælpsydelser og sygedagpenge i 49 kommuner, når der tages højde for kommunernes rammevilkår.

Brug af mentorordning falder med 13 procent på landsplan

Fra tæt på en afskaffelse af mentorordning i én kommune til fordobling i en anden. Så stor er forskellen i kommunerne et halvt år efter, at statsrefusion blev fjernet. Se tallene for alle kommuner her.

Beboerne i ghettoer får 2,5 mia. kr. om året i forsørgelsestilskud

Kommunerne og staten brugte i 2018 næsten 2,5 milliarder på forsørgelsesydelser til beboerne i landets 28 ghettoer. Se tallene her.
(Arkiv) SFs Karsten Hønge pressede i august på for hurtig afskaffelse af opholdskravet for dagpenge.

Støttepartier enige om at kræve opholdskrav til dagpenge afskaffet

SF, Radikale og Enhedslisten vil afskaffe kravet om, at man skal have opholdt sig i Danmark i flere år for at få dagpenge.

Skævheder i beskæftigelsestilskud stiger og stiger

Forskellene i kommunernes tilskud til hver dagpengemodtager fortsætter med at stige. Læs her forklaringen på de store skævheder.

Nu får nogle kommuner fire gange så meget som andre i tilskud pr. dagpengemodtager

En lang række land- og yderkommuner får i 2020 endnu større fordel af en indbygget skævhed i det særlige beskæftigelsestilskud. Se tallene for alle kommuner her.
Arkivfoto

S vil frede beløbsgrænsen i finanslovsforhandlingerne

Socialdemokratiet afviser De Radikales finanslovsforslag om at sænke beløbsgrænsen. Radikale mener, at udlændinge skal "udfylde huller" på jobmarkedet.
(Arkiv) Aalborg Kommune vil samtidig med en stor besparelse på beskæftigelsesområdet lægge beskæftigelsesindsatsen om til mere virksomhedspraktik, mindre uddannelse.

Aalborg skærer knap 65 millioner i beskæftigelsesindsatsen

Over to år vil Aalborg Kommune spare i alt 65 millioner på beskæftigelsesindsatsen - og altså ikke 100 millioner, som der tidligere var lagt op til. Besparelserne rammer bl.a. opkvalificering af ufaglærte, som regeringen satser på.
Finansudvalget har her til formiddag godkendt regeringen aftale med regioner og kommuner med et meget bredt flertal.

Folketinget har godkendt økonomiaftale med regioner og kommuner

Folketinget har i dag som ventet godkendt regeringens økonomiaftale med regioner og kommuner. Nu kan Social- og Indenrigsministeriet give kommuner og regioner besked om tilskud og udmelding.

Stadig flere ressourceforløb ender med førtidspension

Stadig flere ressourceforløb bliver afsluttet, og en stadig større andel af forløbene ender med en førtidspension, viser tal fra STAR. Der er stor forskel på kommunerne. Se tallene her

Udgifter til førtidspension stiger med 1,5 milliarder i 2020

Udgiften til førtidspensioner forventes at stige med 1,5 milliarder kroner i 2020. Det fremgår af et baggrundspapir til den økonomiaftale, der for nylig blev indgået mellem kommunerne og regeringen. Med den stadig stigende folkepensionsalder vil også udgifterne til forlængede førtidspensioner blive ved med at stige.

Kommunerne skal ikke bevilge ny seniorpension, kræver partierne bag aftalen

Beskæftigelsesministeriet skal i den kommende tid undersøge hvilken myndighed, der kan overtage bevilling af førtidspension til nedslidte seniorer fra kommunerne. Venstre har skærpet holdningen og står nu bag kravet om, at kommunerne ikke skal administrere ordningen.