Stort kulturprojekt for børn bliver droppet

Fyrtårnsprojektet 'Kend dit land' for landets 4. klasser, som blev sat på skinner af fire ministre i den tidligere regering, er ikke med i regeringens finanslovsforslag.

BUPL: Kommunerne går imod økonomiaftalen

Fagforbund kalder kommuners opførsel for grotesk. Det sker efter, at flere kommuner har vedtaget budgetter med besparelser på børneområdet.
SF's formand, Pia Olsen Dyhr kræver minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

SF og Radikale kræver 500 millioner til flere pædagoger

SF vurderer, at fuldt indfasede minimumsnormeringer vil koste 1,6 milliarder kroner om året, og det skal starte med en halv milliard fra næste år. Bupl-formand mener ikke, at det bringer daginstitutionerne mærkbart tættere på målet.

Dagtilbud: Uændrede normeringer trods flere ansatte pædagoger

Ifølge Danmarks Statistiks nye opgørelse er normeringerne for dagtilbud i 2018 identiske med normeringerne for 2017, til trods for at der er ansat 700 flere. Se, hvordan normeringerne i daginstitutionerne har udviklet sig i din kommune.
Flere børn i daginstitutionerne betyder, at der skal ansættes væsentlig flere pædagoger fremover. Arkivfoto.

Der skal ansættes 870 pædagoger om året blot for at undgå dårligere normeringer

Manglen på pædagoger i daginstitutionerne vil i de kommende år vokse i takt med et voksende antal børn, viser en analyse fra Danmarks Statistik om normeringerne.
Der bliver færre ældre og børn end ventet frem til 2022 og derfor blive rpresset på kommunernes budgetter mindre, viser nye tal fra Finansministeriet.

Nye tal: Det demografiske pres stiger markant efter 2023

Det demografiske pres på kommunernes budgetter falder med en halv milliard kroner frem til 2022, men derefter stiger det kraftigt. Se Finansministeriets seneste tal for det demografiske pres her.

11,7 procent flere elever kan ikke følge normal undervisning

Andelen af elever, som ikke er inkluderet i folkeskolen og derfor modtager undervisning i specialklasser eller på specialskoler, er steget kraftigt, siden den daværende regering og KL droppede en målsætning om 96 procent inklusion. Se tal for alle kommuner her.

Udgifter til det specialiserede børneområde er steget med ti procent på Sjælland

De 17 kommuner i Region Sjælland har i gennemsnit haft en stigning i udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde fra 2014 til 2018 på 10 procent. Flere modtager sociale foranstaltninger, ligesom udgifterne for den enkelte modtager er steget.
Regeringens støttepartier vil have en milliard kroner mere til folkeskolen. Men kun hvis kommuner og lærere bliver enige om nye arbejdstidsregler.

Støttepartier vil lokke lærere og kommuner med en milliard

Regeringens støttepartier vil have et løft af folkeskolen. Men kun hvis kommuner og lærere laver aftale.

Fire ud af fem kommuner har budgetteret med besparelser på handicappede i 2019

Fire ud af fem kommuner har budgetteret med faldende udgifter til handicappede i 2019 sammenlignet med det faktiske forbrug i 2018. Se tallene for alle kommuner.

Se, hvilke kommuner der skal spare på handicappede børn og unge i år

81 kommuner har budgettet med lavere udgifter til det specialiserede socialområde for børn i 2019 sammenlignet med det faktiske forbrug i 2018. Se tallene for alle kommuner her.

Kommunerne har færre penge i budgettet til handicappede i 2019

Kommunernes budgetter for 2019 betyder, at der skal spares 2,1 milliarder kroner på det specialiserede socialområde i år set i forhold til det faktiske forbrug i 2018. Det skulle ifølge kommuneaftalen med VLAK-regeringen for 2019 sikres gennem skrappere budgetstyring - men det er ikke lykkedes.