Fabrikken er i funktion, men pladsen er lidt trang.

Bornholm styrker turistattraktion

Interessen for keramik er stigende og renoveringen af Hjorths gamle keramikfabrik trækker tråden fra fortiden til nutiden.
Gamle Scene, Det Kongelige Teater

Regeringens prioriteringer på kulturområdet

På kulturministerens to-do-liste for det kommende folketingsår står forhandlinger af konkrete aftaler og en del hensigtserklæringer.
Statens Museums for Kunst har digitaliseret den nationale kunstsamling, som nu bliver tilgængelig på en helt ny måde med SMK Open.

Danmarks største kunstsamling bliver landsdækkende

Ved hjælp af kunstig intelligens bliver 40.000 værker fra Statens Museum for Kunsts samling nu tilgængelig for alle uanset bopæl.
Kunsthallen har blandt andet faciliteret fælles syning af en stor patchworkpølse.

Kunst skaber fællesskab i Haderslev

Patchpølsesyning i Kunsthal 6100 i Haderslev er et skoleeksempel på kunst, der skaber nye fællesskaber og engagerer deltagerne.
Frederikshavn Kommune vil bruge kulturen mere strategisk og lave nu helt ny vision for området.

Der skal prales lidt mere af kulturlivet

Frederikshavn Kommune er på vej med en helt ny vision for kultur- og fritidslivet, så det bliver mere synligt, hvor meget der er gang i.

Den tyske Forbundsdag har bevilget 10 mio. kroner til museet FLUGT

Nyt Bjarke Ingels-tegnet dansk museum i Oksbøl får første donation nogensinde fra den tyske Forbundsdag.
Henrik Plenge Jakobsens skitse til udsmykning af Ny Ellebjerg station, Sydhavnslinjen Metro, 2024.

Fire kommuner er indstillet til pris for ildsjæle

Hvordan lykkes det bedst med at skabe kunst i det offentlige rum til glæde for kommunens borgere? Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst kårer 'Årets kommunale ildsjæle'.
Der bliver ikke skøjteløb på Kongens Nytorv denne vinter, for Københavns Kommune har ikke bevilget midler til at anlægge banen.

Skøjtebaner droppes på grund af anlægsloft

Stram økonomi betyder, at Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune ikke bevilliger midler til en ny skøjtebane på Kongens Nytorv. Det fremgår af TV 2 Lorry.

Bibliotekslov bliver ikke revideret

Det var forventet, at biblioteksloven skulle have et eftersyn, men den fungerende kulturminister oplyser, at der ikke er overvejelser i den retning.
Børns læselyst i fritiden skal styrkes.

Lokalt samarbejde skal øge børns læselyst

Ny pulje fra Kulturministeriet skal tilskynde lokale biblioteker, fritidsordninger og skoler til at arbejde sammen om at styrke børns læselyst.
Status for dansk turisme.

Kystturismen er størst i Danmark

Den årlige statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne er netop blevet offentliggjort. Kyst- og naturturismen vest for Storebælt er det største forretningsområde.
Et unikt kulturmiljø i Ebeltoft bliver nu sikret med hjælp fra fondsmidler.

Samarbejde i Ebeltoft om unikt kulturmiljø

Projektet 'Rådhuskarréen i Ebeltoft' binder nutidens aktive handelsgade sammen med den historiske købstad og havneområdet.