Arkivfoto

S vil frede beløbsgrænsen i finanslovsforhandlingerne

Socialdemokratiet afviser De Radikales finanslovsforslag om at sænke beløbsgrænsen. Radikale mener, at udlændinge skal "udfylde huller" på jobmarkedet.

Nye tal: Sådan udvikler kommunernes samlede indtægter sig i 2020

Der er stor forskel på, hvordan kommunernes samlede indtægter udvikler sig i 2020. Se de nye tal fra Social- og Indenrigsministeriet her.
De besparelser som P€ København omtaler, er i virkeligheden en markant udvidelse af servicerammen, så der tilføres de store serviceområder ialt cirka 46 millioner kroner.

Sådan blev markant udvidelse af serviceramme til nedskæring

En markant udvidelse af servicerammen i Frederikssund blev pludselig 'en kæmperegning' til borgerne i regionalradioen. Læs historien om, hvordan en markant udvidelse af servicerammen blev til sparehistorie uden hold i virkeligheden.

Indenrigsministeren har prioriteret kommuner med lav vækst i indtægter

Ni ud af de ti kommuner som fik størst vækst i særtilskud har haft en markant lavere vækst i indtægter end resten af landet. Se tallene for alle de kommuner, som fik særtilskud her.
Borgmester Jørn Pedersen (V) opfordrer to udvalgsformænd til at gå af, fordi de ikke har været med til at 'tage medansvar'.

Store besparelser udløser konflikt under byrådsmøde

Kommune skal spare 170 millioner kroner inden 2023. Det har medført protester fra SF og EL. Nu opfordrer S, V og DF partiernes udvalgsformænd til at træde tilbage.

Danmarks konkurrenceevne fastholder plads i global top-ti

For andet år i træk får Danmark en tiendeplads i World Economic Forums måling af den globale konkurrenceevne.

Astrid Krag er utilfreds med kommuners tavshed

12 kommuner manglede stadigvæk at svare inden deadline på Social- og Indenrigsministeriets henvendelse om rod i cpr-registrene. Det har fået ministeren op af stolen.

Ti kommuner får frit lejde til skatteforhøjelser af minister

Social- og indenrigsministeren giver frit lejde til, at 10 kommuner kan hæve skat uden individuel sanktion. Nu kommer de under pres fra kommuner, som kan miste knap 300 millioner kroner.

Kommunernes fattighjælpspuljer er blevet fordelt

Fordelingen af §16- og §19-puljerne er blevet offentliggjort. Flere borgmestre er trætte af puljesystemet, viser en rundspørge.

Vismænd: Man bør overveje sanktioner på anlægsudgifter

Vismændene argumenter i rapport for at indføre sanktioner, hvis kommuner og regioner overskrider serviceloft. Men samtidig bør Folketinget også overveje flerårige udgiftsrammer.

Vismænd: Ny analyse reducerer udgifterne til flere ældre

Ifølge en ny analyse fra Vismændene har de hidtidige analyser overvurderet stigende sundhedsudgifter som følge af flere ældre. Vismændene mener, at det demografiske træk skal revurderes.
Borgmester Anders Gerner Frost forklarer, at kommunens pressede økonomi især skal forklares med en urimelig udligning, samt at kommunen rammes hårdt af at skulle varetage flere opgaver, som tidligere lå hos regionen.

Kommune i knæ vedtager heftige velfærdsbesparelser

Gribskov Kommune skal spare mellem 50 og 75 millioner kroner om året de kommende fire år. Det betyder markante forringelser på velfærdsområdet, erkender borgmester.