Pædagogerne har kæmpet for bedre normeringer, men nu viser nye tal, at halvdelen af landets kommuner vil spare på udgiften pr. barn i daginstitutionerne. Det er ifølge BUPL et stærkt argument for at indføre minimumsnormeringer.

BUPL: 42 kommuner overvejer besparelser på daginstitutioner

Næsten halvdelen af alle kommuner overvejer at skære i udgifterne pr. barn i daginstitutionerne. Det vil BUPL bruge til at skærpe argumentet for minimumsnormeringer.

Nye tal: Sådan udvikler kommunernes samlede indtægter sig i 2020

Der er stor forskel på, hvordan kommunernes samlede indtægter udvikler sig i 2020. Se de nye tal fra Social- og Indenrigsministeriet her.
De besparelser som P€ København omtaler, er i virkeligheden en markant udvidelse af servicerammen, så der tilføres de store serviceområder ialt cirka 46 millioner kroner.

Sådan blev markant udvidelse af serviceramme til nedskæring

En markant udvidelse af servicerammen i Frederikssund blev pludselig 'en kæmperegning' til borgerne i regionalradioen. Læs historien om, hvordan en markant udvidelse af servicerammen blev til sparehistorie uden hold i virkeligheden.

Indenrigsministeren har prioriteret kommuner med lav vækst i indtægter

Ni ud af de ti kommuner som fik størst vækst i særtilskud har haft en markant lavere vækst i indtægter end resten af landet. Se tallene for alle de kommuner, som fik særtilskud her.

Ti kommuner får frit lejde til skatteforhøjelser af minister

Social- og indenrigsministeren giver frit lejde til, at 10 kommuner kan hæve skat uden individuel sanktion. Nu kommer de under pres fra kommuner, som kan miste knap 300 millioner kroner.

Vismænd: Man bør overveje sanktioner på anlægsudgifter

Vismændene argumenter i rapport for at indføre sanktioner, hvis kommuner og regioner overskrider serviceloft. Men samtidig bør Folketinget også overveje flerårige udgiftsrammer.

Vismænd: Ny analyse reducerer udgifterne til flere ældre

Ifølge en ny analyse fra Vismændene har de hidtidige analyser overvurderet stigende sundhedsudgifter som følge af flere ældre. Vismændene mener, at det demografiske træk skal revurderes.

Se tallene: Så meget afviger kommunernes 2020 første budgetudkast fra sidste år

Der er store forskelle på, om kommunerne udvider eller indskrænker deres serviceudgifter i forhold til sidste år, viser tal, som landets borgmestre diskuterede onsdag. Se tallene for alle kommuner her.
KL's cheføkonom i midten af billedet advarer om, at erviceudgifterne typisk stiger i budgetprocessen, og at derfor ikke plads til store udvidelser i forhold til de foreløbige budgetter.

KL advarer: Serviceramme giver ikke plads til ekstra budgetudvidelser

Landets byråd må ikke tro, at der er plads til store udvidelser i forhold til de første budgetudkast. Den milliard, som er tilbage af servicerammen, kan ifølge KL's cheføkonom hurtigt forsvinde.
Det er ikke kun udsigten, som er bedre på Strandvejen. Kommunerne i særligt Nordsjælland har det højeste udskrivningsgrundlag i Danmark, og det giver borgerne de laveste kommunale skatteprocenter- læs hvorfor her.

De rige slipper billigere i kommuneskat end de fattige – men nogle kommuner bryder tendensen

Des mere en kommunes borgere tjener - des lavere er skatteprocenten. Et groft gennemsnit siger, at hver gang borgerne tjener 60.000 kroner mere i gennemsnit, så slipper de én procent billigere i kommuneskat. Se diagram med alle kommuner her - og se hvilke kommuner, der bryder tendensen.
Finansminister Nicolai Wammen (S) afviser, at det er problematisk, at regeringen den ene dag foreslår mindre detailstyring af kommuner og regioner, og den næste dag foreslår ansættelse af 1.000 sygeplejersker.

Professor: Regeringen kan ikke lade være med at detailstyre

Allerede dagen efter, statsministeren lovede mindre detailstyring, fremlagde finansministeren forslag til ny detailstyring af antallet af pædagoger og sygeplejersker. Det er problematisk, siger professor.
Det er social- og idenrigsminister Astrid Krag, som ud fra nogle fastlagte kriterier fordeler de 586 millioner kroner i puljerne for særligt vanskeligt stillede kommuner.

67 kommuner søger puljer for ‘særligt vanskeligt stillede’

Mere end to ud af tre kommuner har søgt penge fra to puljer for 'særligt vanskeligt stillede kommuner', og det slider på ordet 'særligt', siger kommuneekspert.