Om os

NB-Økonomi er Danmarks førende nicheportal inden for økonomisk politik. Portalens formål er at sikre aktørerne i den økonomiske politik substantiel information om finanspolitik, offentlig økonomi, pengepolitik samt overordnet skatte- og erhvervspolitik. Vi tror på, at substans har betydning i den politiske proces, og derfor fokuserer vi på indholdet frem for analyser af spin.

Virkeligheden i Danmark foregår ikke kun på Slotsholmen, men derimod ude i kommunerne, regionerne, virksomhederne, institutionerne og civilsamfundet. Vi fortæller læserne, hvilke konflikter der handler om substans og flytter noget ude i virkeligheden.

Vi er ikke bange for at gå ind i substansen, selv om den er kompliceret. Vi ser på både det korte og det lange perspektiv. Derfor dækker NB-Økonomi eksempelvis de ændrede forudsætninger i form af revidering af ADAM-regnemodellen, effekterne af ændret opkrævning af grundskyld fra 2021 og forsyningsstrategiens effekt på økonomien både i makro- og mikro-perspektiv.

NB-Økonomi er uafhængig af  politiske og økonomiske interesser. Sitet er ejet af chefredaktør Arne Ullum via selskabet Ullum & Vind Media aps. Selskabet  samt de ultimative ejere er alle fuldt skattepligtige i Danmark.

Arne Ullum har gennem mere end 25 år har indtaget en række ledende funktioner i dansk presse – senest som chefredaktør for Søndagsavisen og koncerndirektør for avisdivisionen i North Media.

I den politiske sæson udsender vi et dagligt nyhedsbrev tirsdag til fredag og ekstra nyhedsbreve, når der pludseligt sker store nyheder på den økonomiskpolitiske front.

Mission

At give aktørerne i den offentlige forvaltning og i den politiske debat faktuel og substantiel information, som kan kvalificere den enkeltes stillingtagen til politisk-økonomiske emner og dermed bidrage til at sikre kvalificerede politiske beslutninger til gavn for vækst og velstand i Danmark.

Vision

NB-Økonomi skal i 2020 være målgruppens foretrukne kilde til kvalificeret information om de store områder i den offentlige økonomisk-politiske debat.

Arne Ullum
Arne Ullum var fra 1984 til 1993 politisk-økonomisk medarbejder på en række førende danske medier og dækkede her de områder (skat, arbejdsmarkedsreformer, finanspolitik, pengepolitik), som forudsatte stor indsigt i og forståelse for substansen. Han afdækkede den svindel med bogføringen i Skatteministeriet, som senere tvang Anders Fogh Rasmussen til at gå af.

Arne Ullum har desuden desuden i en årrække arbejdet som blandt andet redaktionschef på TV/Midt-Vest, redaktionschef på Børsens Nyhedsmagasin, chef for DR-Dokumentar, programchef i DR, ansv. chefredaktør samt adm. dir. for BT samt medlem af Berlingske Medias koncernledelse. Arne Ullum stiftede NB-Medier i 2017 med ønsket om at styrke substansen i den politiske debat.

Profiler

Uffe Gardel

journalist, [email protected]

Uffe Gardel er økonom og har i en lang årrække arbejdet som erhvervsjournalist og – redaktør på Berlingske Tidende. Uffe Gardel dækker særligt makroøkonomi på NB-Økonomi.

Helle Schøler Kjær

journalist og redaktør af NB-Beskæftigelse, [email protected]

Helle Schøler Kjær har arbejdet for DR igennem 25 år som hhv. journalist og redaktionssekretær på bl.a. Orientering, Deadline og P1 Morgen og har været redaktør på flere P1 programmer.

Arbejdsmarked og velfærdsstaten har været tilbagevendende stofområder. Senest har Helle produceret en stribe reportager for Orientering på P1 om udfordringerne for danske virksomheder og medarbejdere i årene efter finanskrisen.

Helle Schøler Kjær er uddannet journalist, maskinarbejder og cand.mag. i Mellemøststudier.  Hun har således indsigt både i den konkrete virkelighed i danske virksomheder og i velfærdsstatens mekanismer. Dertil kommer stor erfaring med at forstå og formidle kompliceret stof.

Fra 2012 til 2014 var Helle Schøler Kjær den danske pressemedarbejder på Dansk Egyptisk Dialoginstitut i Kairo. Derfra analyserede hun bl.a. den politiske situation i Egypten i danske medier. Opholdet i Kairo afspejler sig i specialet fra Syddansk Universitet (2016), der  analyserer fagbevægelsens betydning for det arabiske forår i hhv. Egypten og Tunesien.

Jørn N. Sørensen

journalist, [email protected]

Jørn Sørensen er primært web-master og står for at styre og kvalitetssikre stoffet på NB-Medier. Jørn har i en årrække været sant i DR, dels på området for nyheder til brugere med læseudfordringer, dels på redaktionen som samlede de vigtiste artikler fra DR’s distrikter.

 

Lene Vind

journalist og redigerende, lene-nb -medier.dk

Lene har i en årrække arbejdet freelance med særlig vægt på energi- og kulturstoffet.

Dækker primært kulturstoffet, når hun ikke redigerer artikler og siden.

Alexander Stangeby,

praktikant, Alexander Stangeby

Alexander Stangeby er bachelor i historie og studerer nu journalistik på SDU. Han har ansvaret for udviklingen af SOME-strategier på NB-Nyt, men laver også research og skriver artikler på alle sites.