Danmarks Statistik

Var alting bedre i gamle dage?

For 60 år siden udkom Danmarks Statistik for første gang med 'Statistisk Tiårsoversigt'. Dengang levede et nyfødt barn 11 år kortere end i dag, de danske familier var gennemsnitligt fattigere og andelen af boliger, som var ejet af beboerne, var markant mindre. 
Lidt under en fjerdedel af folk på kontanthjælpsydelser er vurderet som jobparate, hvilket vil sige, at de kan tage et job i morgen. (Arkivfoto)

Antallet af folk på kontanthjælp er det laveste i ti år

Der har været et fald i antallet af modtagere på offentlige ydelser som kontanthjælp i starten af 2019. 125.900 personer var på kontanthjælpsydelser ved udgangen af marts. Det er et fald på 13.300 på et år.

Stigningen i antallet af offentligt ansatte kan kun lige følge folketallet

Antallet af offentlige ansatte kan kun lige præcis følge med det stigende folketal, viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. Staten er den eneste sektor, som har udvidet antallet af ansatte hurtigere end befolkningsudviklingen.

Ældrebyrde bliver meget skævt fordelt på kommuner

Danmark bliver ældre, men stigningen i de 65+årige bliver meget ujævnt fordelt. Det viser en analyse af Danmarks Statistiks nyeste befolkningsfremskrivning. Udviklingen vil lægge pres på den kommunale udligning.

Offentlige kulturpenge ændrer sig ikke

Lige siden 2012 har størrelsen og fordelingen af bevillingerne været ret stabile og det afspejler, at midlerne til kultur er politisk lagt fast. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Intet fald i ledigheden i februar

Efter flere år med stadig færre ledige er udviklingen gået i stå i februar, viser tal fra Danmarks Statistik. Der var næsten ingen ændring at spore i køen til arbejdsmarkedet i februar. Hvor der i januar var 103.000, var der i februar 103.100.

Fakta: Samme antal asylansøgere i 2018 som i 2017

Godt 3.500 søgte asyl i Danmark i 2018. Det svarer stort set til tallet i 2017, skriver Danmarks Statistik. Fordelingen på oprindelsesland er dog ændret betydeligt. 

Mørketal for førtidspensioner viser større stigning

Antallet af førtidspensioner vil stige betydeligt i løbet af de kommende år, vurderer lektor i socialret. For udover dem, der allerede har fået tildelt førtidspension, er der en pukkel af borgere i ressourceforløb, der også vil få tilkendt førtidspension i de kommende år. 

Markant fald i antallet på integrationsydelse

Flygtninge og familiesammenførte står for dagens gode nyhed på jobfronten. På bare et år er antallet på integrationsydelse faldet med hele 25 procent. Til sammenligning faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere kun med 9 procent.

Op til fem gange flere idrætsfaciliteter i yderkommuner end i hovedstaden

Borgerne i yderkommunerne har markant flere idrætsfaciliteter pr. borger end i hovedstaden. Samtidig viser nye tal, at forskellen er vokset, så der nu er fem gange så mange borgere pr. facilitet i København sammenlignet med Langeland. Se de nye tal for alle kommuner her.

Andelen af ledige stillinger stiger

Antallet af ledige stillinger i landet er steget i tredje kvartal af 2018. Dog havde Nordjylland et fald i antallet af de ledige stillinger.

Vækst i BNP: Opsvinget fortsætter

Væksten i BNP steg med 0,7 pct. i tredje kvartal 2018. Vækstraten var dermed den højeste i 2018, og økonomiens opsving fortsætter.