karakteristika

Vismænd: Ufaglærte har 8-9 gange så store odds for langvarig forsørgelse

Ufaglærte med dansk baggrund er ofte enlige, mænd og barnløse. En femtedel af dem har været anbragt som børn, og de er oftere straffet. Samlet har de 8-9 gange så store odds for være på langvaring forsørgelse som personer med en uddannelse, fremgår det af dagens vismandsrapport.