kommunal udligning

Gentofte og Frederiksberg på vej til at få tilskud som udkantskommuner

Mindst tre hovedstadskommunerne er på vej til at få et stort millionbeløb i udligning fra et pulje for faldende folketal, som oprindeligt var tiltænkt udkantskommuner. Embedsmændene har i årevis advaret om, at netop det tilskud er meget ustabilt.

Nye kvalitetsstandarder sætter det kommunale selvstyre og udligningen under pres

Regeringen sætter det kommunale selvstyre under pres, når sundhedsreformen indfører centralt fastsatte kvalitetsstandarder, siger kommunal ekspert. Det kan også på sigt skabe et pres for større kommunal udligning.

Sundhedsreform udløser større reform af kommunal udligning

Regeringen vil udvide den planlagte reform af den kommunale udligning, så systemet også kan fordele pengene til de nye kommunale sundhedsopgaver.

Så store forskelle i skatter mellem kommuner er indbygget i udligningssystemet

Finansminister Kristian Jensen (V) satte med sine udtalelser på Kommunaløkonomisk Forum fokus på uligheden mellem kommunerne. NB-Økonomi har set på, hvor meget udligningssystemet påvirker forskellene i beskatningsniveauerne i kommunerne. Læs tallene for alle kommuner her.

Udligningssystemet forstærker ulighed på grund af stigende indtægtsforskelle i kommunerne

En LO-familie i Langeland kommune betaler knap 26.000 mere i skat end en tilsvarende familie i Rudersdal Kommune. Det er primært en konsekvens af den kommunale udligning. Uligheden i skatterne stiger meget hurtigere end uligheden i indkomsterne. Læs forklaringen her.

Retssagen om udligning kan koste kommuner cirka 10 millioner – eller give stor gevinst

De 20 kommuner bag en retssag mod staten risikerer at tabe omkring 10 millioner skattekroner på sagen - men de kan også vinde et stort trecifret millionbeløb.

Kristian Jensen: Udligningsreform skal hjælpe de økonomisk svageste kommuner

Finansminister Kristian Jensen (V) sætter en ny og anderledes dagsorden for den kommunale udligning end den, som økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille hidtil haft på regeringens vegne. 

Udgangspunktet for forhandlinger om udligning kan flytte store beløb

Inden politikerne efter et valg sætter sig til forhandlingsbordet, skal der træffes en beslutning, som kan flytte to-og trecifrede millionbeløb for mange kommuner. Beslutningen handler om, hvad der skal regnes med i de konsekvenstabeller, som traditionelt styrer forhandlingerne. Læs om baggrunden her.

Analyse: Navnet på indenrigsministeren bliver afgørende for reform af kommunal udligning

Analyse: Ikke siden strukturreformens dage har navnet på indenrigsministeren i den kommende regering haft større betydning for de danske kommuner. Læs her, hvordan ministerens partifarve sandsynligvis vil påvirke de forskellige kommunegrupper.

Se hvor meget de enkelte kommuner får for lidt eller meget ud fra VIVE-tal

Kommunerne i hovedstaden får markant større sociale tilskud fra den kommunale udligning end de umiddelbart skulle have ud fra VIVE's benchmark for det forventede antal borgere på offentlig forsørgelse. Modsat får de midt- og vestjyske kommuner har markante mindre. Se tallene for alle kommuner her.