kommunalfuldmagt

Stort opgør med opgavetyveri ender med uændrede regler og nyt klagenævn

Regeringens stort anlagte opgør med kommuners og regioners tyveri af opgaver fra det private erhvervsliv er endt med en lov, der ikke på et eneste punkt indskrænker offentlig erhvervsaktivitet. Men et nyt klagenævn skal gøre det lettere for virksomheder at klage, hvis reglerne overskrides.

Venstre afviser forslag fra regeringen om tvungen bortforpagtning af cafedrift

Venstres politiske ordfører afviser meget klart et forslag om tvungen bortpagtning af idrætsforeningers cafevirksomhed, som tre ministerier har sendt til en arbejdsgruppe. Forslaget er "helt ude af proportioner," siger Britt Bager.

HORESTA: Indgreb mod foreningers cafedrift har forkert fokus

Nu opfordrer de private hoteller og restauranter regeringen til at fokusere på forslaget om tvungen bortforpagtning af madboder og kiosker. Regeringen skal droppe krav til almindelige foreninger og istedet fokusere på de væsentlige områder, som betyder noget for de private virksomheder.

Her vil regeringen begrænse kommunernes og regionernes aktiviteter

Regeringen har sendt en række konkrete forslag til forligspartierne bag aftalen om fair og lige konkurrence mellem det offentlige og private fra foråret. Læs detaljerne om de enkelte forslag her.

Nyt klagenævn skal kontrollere erhvervsaktivitet i stat, regioner og kommuner

Regeringen vil oprettet et nyt klagenævn, hvor utilfredse virksomheder kan klage over offentlige erhvervsaktivitet, som de mener er i strid med nye skærpede regler på området.

Regeringen vil ændre kommunalfuldmagten for at stoppe opgavetyveri

Regeringen vil begrænse især kommunernes mulighed for at drive erhvervsvirksomhed, og samtidig vil regeringen styrke private virksomheders muligheder for at vinde offentlige opgaver, som er i udbud. KL afviser, at der er noget reelt problem.