lovforslag

Stort opgør med opgavetyveri ender med uændrede regler og nyt klagenævn

Regeringens stort anlagte opgør med kommuners og regioners tyveri af opgaver fra det private erhvervsliv er endt med en lov, der ikke på et eneste punkt indskrænker offentlig erhvervsaktivitet. Men et nyt klagenævn skal gøre det lettere for virksomheder at klage, hvis reglerne overskrides.

Reduceret indgreb mod opgavetyveri møder modstand i KL, men glæde i erhvervslivet

Umiddelbart skulle man tro, at KL jublede over, at kommunernes adgang til at drive erhvervsaktivitet ikke indskrænkes, og at erhvervsorganisationerne burde være skuffede over præcis det samme. Se her, hvorfor KL er skeptiske og erhvervslivet bakker op bag regeringen forslag.

Regeringen og DF ændrer opholdskrav for dagpenge til 7 ud af 12 år

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at ændre kravet til, hvor længe man skal have været i Danmark for at kunne få dagpenge fra en A-kasse. Kravet er nu, at man skal have opholdt sig i Danmark i syv ud af tolv år. 

Erhvervsminister giver delvis indrømmelse til kommuner om erhvervsfremme

Kommunerne får en række indrømmelser i det endelige forslag til lov om erhvervsfremme, men ministeren viger ikke en tomme på opgøret med overlappende aktiviteter i flere instanser. Kommunernes aktiviteter indenfor erhvervsfremme bliver reelt hegnet ind.