opgavetyveri

Stort opgør med opgavetyveri ender med uændrede regler og nyt klagenævn

Regeringens stort anlagte opgør med kommuners og regioners tyveri af opgaver fra det private erhvervsliv er endt med en lov, der ikke på et eneste punkt indskrænker offentlig erhvervsaktivitet. Men et nyt klagenævn skal gøre det lettere for virksomheder at klage, hvis reglerne overskrides.

Reduceret indgreb mod opgavetyveri møder modstand i KL, men glæde i erhvervslivet

Umiddelbart skulle man tro, at KL jublede over, at kommunernes adgang til at drive erhvervsaktivitet ikke indskrænkes, og at erhvervsorganisationerne burde være skuffede over præcis det samme. Se her, hvorfor KL er skeptiske og erhvervslivet bakker op bag regeringen forslag.

Rapport om opgavetyveri og fair konkurrence ender i ingenting

Regeringens ønsker om at lovfæste kommunalfuldmagten for at begrænse unfair konkurrence og opgavetyveri får ikke opbakning i rapport fra arbejdsgruppe.

Venstre afviser forslag fra regeringen om tvungen bortforpagtning af cafedrift

Venstres politiske ordfører afviser meget klart et forslag om tvungen bortpagtning af idrætsforeningers cafevirksomhed, som tre ministerier har sendt til en arbejdsgruppe. Forslaget er "helt ude af proportioner," siger Britt Bager.

SF kalder minister i samråd om tvungen bortforpagtning af foreningscafeer

SF kalder økonomi- og indenrigsministeren i samråd efter NB-Økonomi har offentliggjort et forslag fra regeringen, der vil tvinge frivillige foreninger til bortforpagte deres cafedrift i eksempelvis idrætshaller og klubhuse. 

Regeringen klar med konkrete forslag til at stoppe “opgavetyveri” og unfair konkurrence

Regeringen har lagt sine forslag til indskrænkning af den kommunale fuldmagt frem, men Finansministeriet vurderer, at forslagene ikke vil medføre store ændringer i den samlede aktivitet i kommuner og regioner.

Her vil regeringen begrænse kommunernes og regionernes aktiviteter

Regeringen har sendt en række konkrete forslag til forligspartierne bag aftalen om fair og lige konkurrence mellem det offentlige og private fra foråret. Læs detaljerne om de enkelte forslag her.

Halv aftale skal sikre hel og lige konkurrence for private

Der skal være bedre vilkår for private virksomheder, som ikke skal underbydes ved hjælp af skattekroner. Regeringen har derfor indgået aftale med Socialdemokratiet og De Radikale, som blandt gør det lettere for private virksomher at klage.

Minister afviser, at nye regler giver mere bureaukrati i kommunerne

Regeringen afviser, at det vil give unødigt bureaukrati, når kommunerne i fremtiden skal til at følge OECD-regler for kontroltilbud, og virksomhederne får meget lettere ved at klage.

Regeringen skærper kravene til kommunale kontroltilbud med OECD-regler

Kommuner og regioner skal i fremtiden følge et regelsæt fra OECD, når de udregner priser på kontroltilbud og ved salg af offentlige ydelser. Det vil hæve priserne og dermed gøre det lettere for private aktører at vinde udbud.

Nyt klagenævn skal kontrollere erhvervsaktivitet i stat, regioner og kommuner

Regeringen vil oprettet et nyt klagenævn, hvor utilfredse virksomheder kan klage over offentlige erhvervsaktivitet, som de mener er i strid med nye skærpede regler på området.