socioøkonomiske indeks

Ny VIVE analyse modsiger beregning af socioøkonomisk behov i udligningen

Ny analyse fra VIVE af kommunernes udgifter til offentlig forsørgelse sætter stort spørgsmålstegn ved udregningen af den kommunale udligning. VIVEs tal indikerer, at en række kommuner alene på grund af udregningen af det socioøkonomiske udgiftsbehov får syv procent ekstra i udligning. Og så har andre kommuner fået tilsvarende mindre.

Antal anbragte børn følger antallet af voksne på offentlig forsørgelse

Andelen af anbragte børn er langt tættere forbundet med det forventede antal 18-66-årige på kontanthjælpsydelser, førtidspension og sygedagpenge end med kommunens socioøkonomiske status i den kommunale udligning.

VIVE’s benchmark skaber tvivl om kommunal udligning

Nye benchmark fra VIVE skaber tvivl om præcisionen i den kommunale udligning. VIVE's tal for det forventede antal borgere på overførselsindkomst rammer relativt præcist i forhold til de faktiske tal i kommunerne  men helt skæv i forhold til tallene i den kommunale udligning. Læs her om baggrunden.