udligningskonsulent Mette Lykke Lysdal

Hovedstadskommunerne: Analyse er for enkel og liniær

Analysen fra BedreBalance er ifølge hovedstadskommunerne for "enkel og lineær", men bekræfter ifølge kommunerne, at den kommunale udligning er løbet løbsk siden 2007. Kommunerne kræver derfor, at udligningsreform skal sikre borgere og virksomheder samme muligheder og vilkår i hele landet.