Michael Ziegler: Derfor kunne jeg ikke støtte aftalen

Nedskæringer bliver den uundgåelige konsekvens af kommuneaftalen, fastholder Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K). Hans udgiftsskøn er snarere for lavt end for højt, siger han efter en rundspørge blandt konservativt ledede kommuner.

Borgmester udfordrer Ældre Sagen: Vi har ikke råd til samme standard som København

Jysk borgmester udfordrer Ældresagen til ikke bare at stille krav, men også se på, hvilken økonomi den enkelte kommune har til at yde service. Nøgletal afslører op til 100 procent forskel på, hvor meget kommunerne bruger på ældrepleje. Se tallene for alle kommuner her.

Store forskelle i resultater i indsats mod kontanthjælp

Status på fem år med højkonjunktur:en håndfuld kommuner fik halveret antallet af kontanthjælpsmodtagere. Bornholm har klaret sig bedst af alle, men Lolland-Falster og Sydsjælland fortsat har problemer.

Kunst menneskeliggør psykiatrisk center

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Bispebjerg kan fremover byde patienterne velkommen på en ny måde, hvor kunst bidrager til at skabe en anderledes varm atmosfære.

Se tallene: Sådan påvirker flere borgere med lav indkomst udligningen i hver kommune

En overraskende stigning i antallet af borgere med lav indkomstvil flytter et betydeligt udligningsbeløb mellem kommunerne. Se tallene for alle kommuner her.

Overraskende stigning i antallet af borgere med lav indkomst i udligningssystemet

Antallet af borgere med lav indkomst er på trods af højkonjunktur og rekordhøj beskæftigelse steget med over 11.000 i dataene bag den kommunale udligning. Stigningen kommer fra borgere af ikke dansk herkomst - og det er formentligt enten syriske flygtninge eller såkaldte spøgelsesborgere.

Guldborgsund sætter dannelse på dagsordenen

Førende eksperter og debattører kommer til Guldborgsund Kommune den 13. og 14. september, når kommunen inviterer til den nationale dannelseskonference 'Dannelse - indsigt og udsyn'.

Regeringen lover kommunalpolitikere udspil om udligning inden nytår

Statsministeren har lovet de socialdemokratiske gruppeformænd og borgmestre, at regeringen spiller ud med et forslag til ny udligningsreform inden nytår. Social- og indenrigsministeren giver i et svar til Folketinget en klar retning for regeringens ønsker til en udligningsreform.

Minister: Bornholm og Lolland kan få penge fra særlig pulje efter udligningstab

Social- og indenrigsministeren står overfor Folketinget fast på, at Gentofte og Frederiksberg skal have støtte fra puljen for faldende folketal. Men ministeren vil se på de kommuner, som taber penge af den årsag, når hun skal fordele særtilskud.

Forebyggelse skal standse væksten i udgifter til det specialiserede område

Nu er det slut med fokus på strammere visitering til det specialiserede socialområde. Ny aftale mellem KL og regeringen skal istedet fokusere på en tidlig indsats. Se sammenligning mellem teksten i den nye og gamle kommuneaftale.

Senterpartiet står til nye borgmesterkæder efter gårsdagens norske kommunalvalg

De norske socialdemokrater i Arbeiderpartiet bliver kommunalvalgets tabere, men beholder rollen som største parti. Samtidig får regeringspartierne sammenlagt under 40 procent af stemmerne.

Ny forskning om borgerinvolvering

Kulturhusene i Europa og Danmark er særligt dygtige til at facilitere mange og meget forskellige deltagelses-former. Men det er uklart hvilke former for deltagelse, der rent faktisk finder sted, og hvilke effekter disse har. Det undersøges nu i projekt DELTAG sammen med en række kulturhuse.