Antallet af kommunalt ansatte stiger langsomt efter år med store fald

Antallet af kommunale ansatte fortsætter med at stige svagt, viser de nye tal fra Danmarks Statistik. Men stigningen i det seneste år opvejer kun halvdelen af faldet året før, og der har stadig været betydeligt fald siden kommunalreformen.

Store forskelle i antal administrative medarbejdere i kommunerne

Kommunerne brugte i 2017 i gennemsnit 0,1 årsværk mere pr. 1.000 indbyggere end i 2016. Det fremgår af de opdaterede tal for 2017, som er offentliggjort på Kommunale Nøgletal. Den udvikling vil næppe tiltrække sig den store opmærksomhed, men det vil de markante forskelle mellem kommunerne. Se tallene for alle kommuner.

Se kontanthjælpstallene for alle kommuner her

Der er stor forskel på, hvordan antallet af kontanthjælpsmodtagere har udviklet sig i de enkelte kommuner, viser nye data fra Beskæftigelsesminister. Se tallene for alle kommuner her.

Nye tal: A-indkomsterne stiger mest i Jylland – men Danmark er stadig meget skævt

Selv om jydernes A-indkomster stiger markant hurtigere end resten af danskernes, så er Danmark fortsat meget skævt, når man ser på de gennemsnitlige indkomster. Se tallene for alle kommuner her.

Historisk få borgere er på offentlig forsørgelse

Der var 17.100 færre personer på offentlig forsørgelse i 2017 end året før. Det er et historisk lavpunkt. Se tallene for alle kommuner her

Se de seneste arbejdsløshedstal for alle kommuner

Der er stadig store forskelle i ledigheden mellem de enkelte kommuner. Se tal for alle kommuner her.Der er stadig store forskelle i ledigheden mellem de enkelte kommuner. Se tal for alle kommuner fra Danmarks Statistik her. Tallene i første udgave af artiklen var ukorrekte - vi beklager fejlen. (rettet 14.23)

900 kontanthjælpsmodtagere har modtaget over 3,5 mio. i offentlige ydelser de seneste 20 år

900 kontanthjælpsmodtagere har over de seneste 20 år samlet modtaget over 3,5 millioner hver i offentlige ydelser. Det viser nye tal fra beskæftigelsesministeren, som mener, at det understreger problemet med langtidsparkerede borgere.

Stadig færrest elever i klasserne i yder- og landkommuner

Land- og yderkommunerne har stadig markant færre elever i hver klasse, men nye tal fra Danmarks Statistik viser, at forskellen mellem land og by langsomt indsnævres. Se tallene for alle kommuner her - og hvilke seks hovedstadskommuner der har landets højeste klassekvotienter.

Udkant er ikke længere lig høj ledighed

Udkant er ikke lig ledighed. Mens vestjyske udkantskommuner har fuld beskæftigelse, så har andre udkantskommuner og de store byer fortsat høj ledighed. Se de nye tal for alle kommuner her.

Se tallene: Sådan vurderer den nye udligning din kommunes velstand

Forslagene til ændringer i den kommunale udligning vil medføre betydelige ændringer i den officielle vurdering af, hvilke kommuner der er velhavende og hvilke der er fattige. Se tallene for alle kommuner her.

Levealderen udvikler sig meget forskelligt i kommunerne

De bedste kommuner har øget levealderen med 1,2 år mere end landsgennemsnittet, mens andre i sammenligning har tabt 0,9 år . Se tallene for alle kommuner her.

Ny oversigt over gælden til det offentlige: Jyderne skylder mindst

Jyderne har langt mindre gæld til det offentlige end borgerne i de sjællandske kommuner uden for hovedstaden. Se tallene for alle kommuner her.