Op til hver tredje aktivitetesparate får mentorstøtte som eneste tilbud

I 15 kommuner får mellem en tredjedel og en femtedel af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mentorstøtte som eneste tilbud. Se kommunerne her - og Danmarkskort over alle kommuner.

Kommuner forbereder sig på at folketingsvalg udskyder budgetproces

Kommunerne forbereder sig på, at folketingsvalget vil skubbe hele budgetprocessen i kommunerne, fordi der ikke er tid til at indgå en økonomiaftale i juni måned, så udmelding om tilskud og udligning kan ske inden 1. juli.

Analyse: Derfor stopper Venstres velfærdsløfte ikke krav om fortsatte effektiviseringer

Venstres velfærdsløfte vil ikke stoppe de løbende krav om effektiviseringer i den offentlige sektor, men måske reducere presset en smule. Læs her, hvorfor de 69 milliarder kroner reelt kun bliver til ekstra 10 millioner kroner i en gennemsnitskommune.

To professorer: Derfor kan politikerne ikke blive enige om at placere ansvaret for seniorpension

Der er meget klare faktuelle grunde til forligspartiernes  uenighed om administrationen af  seniorpensionen. Læs her to professorers begrundelse for, at politikerne kommer til at vælge mellem to onder: Enten bliver økonomien svær at styre eller også risikerer man forskellig praksis på tværs af landet.

Velfærdsløfter vil kræve skattestigninger eller fortsatte effektiviseringer i den offentlige sektor

En stribe af valgløfter om forbedring af den offentlige service er på vej til at spise råderummet op. Dermed er der ingen penge til at betale for flere børn og ældre - og den udgift skal derfor primært dækkes med fortsatte effektiviseringer. Cheføkonom frygter gentagelse af valget i 2005, hvor velfærdskapløb bragte offentlige finanser ud af kontrol.

Her vil politikerne bruge af råderummet

Her er fem områder, hvor politikere fra regering eller opposition inden for de seneste måneder har foreslået udgiftsstigninger.  

Kommunale budgetproces er tæt på at blive udskudt med en eller to måneder

Både KL og centraladministrationen forbereder sig på, at hele den kommunale budgetproces bliver udskudt på grund af folketingsvalget. Det vil i givet fald ændre den politiske kalender i alle landets kommuner dramatisk.

Regnskaber for 2018: To ud af tre kommuner ramte indenfor en procent af budgettet

Se her, hvilke kommunerne som var gode og dårlige til at styre økonomien i 2018. Det er kun i godt en tredjedel af kommunerne, at serviceudgifterne i 2018 afviger med mere end en procent af det budgetterede. Få tallene for alle kommuner her.

Kommuners stærke økonomistyring i 2018 kan svække kravet om lempelser i budgetloven

I to ud af tre kommuner rammer serviceudgifterne indenfor plus/minus en procent af det budgetterede i 2018. Men det flotte resultat kan svække argumentet for at lempe serviceloven - læs her hvorfor.

Se hvilke kommuner, der har overskredet anlægsbudgettet

Den samlede kommunale overskridelse af anlægsbudgettet med 2,2 milliarder kroner dækker over store forskelle mellem kommunerne. Se tallene for alle kommuner her.

Regeringen indkalder KL til møde efter overskridelse af anlægsramme med 2,1 milliarder

Regeringen indkalder KL til møde, efter de endelige regnskabstal har bekræftet stor overskridelse på anlægsrammen. Men reelt er reaktionen fra regeringen afdæmpet - formentligt på grund af det nært storestående folketingsvalg.

Kommunernes anlæg har været næsten uændret i 11 år

Kommunerne overskrider de samlede økonomiske rammer med cirka to milliarder kroner i 2018 på grund af større anlægsudgifter end aftalt. Tallene viser, at kommunernes anlæg har været stort set uforandret i 11 år - men rammerne er blevet mindre.