Minister erkender: For svært at få førtidspension

Antallet af borgere over 40 år, der får førtidspension, er kun på en tredjedel af det, politikerne ventede. Det er ifølge ministeren blevet for svært for folk med væsentlige og varigt nedsat arbejdsevne at få førtidspension.