Stævning: Ministeriet udsendte bekendtgørelse i strid med loven

19 kommuner har nu indleveret stævning mod Økonomi- og Indenrigsministeriet i sagen om påstået lovbrud ved udregningen af den kommunale udligning. Ifølge stævningen bliver det helt centrale spørgsmål, om ministeriet brød loven, da man i bekendtgørelsen medregnede borgere med uoplyst uddannelse som lavtuddannede. Kammeradvokaten har tidligere afvist, at kommunerne kan vinde sagen.

NB-debat på Folkemødet: Hvor stor skal uligheden være mellem rige og fattige kommuner?

NB-Økonomi inviterer til debat om den kommunale udligning på Folkemødet. Kom og hør borgmestrene Steen Christiansen, Albertslund, Torben Hansen, Randers, og Bo Hansen, Svendborg, diskutere den kommunale udligning på den store politiske klinge fredag kl. 10.30 i vores store telt på Danchells Anlæg. 

Analyse: Udligningsløfter vil flytte milliardbeløb fra by- til yderkommuner

Hovedstadskommunerne og til dels de østjyske kommuner står formentligt til at skulle betale væsentligt mere i udligning, hvis politikerne skal opfylde løfter om flere penge til de økonomisk trængte yderkommuner samtidig med, at de særlige finanseringstilskud skal fjernes. Læs om baggrunden her.

Professor: Bedre udligning og bortfald af finanseringstilskud bliver centralt i udligningsreform

Det vil ikke være utænkeligt, at den bedst stillede halvdel af kommunerne i fremtiden skal betale eksempelvis 3,5 milliarder kroner ekstra i udligning til den dårligst stillede halvdel, forudser professor Per Nikolaj Bukh. Han anser det samtidig for givet, at kommunerne mister hele eller store dele af det særlige finanseringstilskud.

Udkantskommuner vil blive hårdt ramt, når finanseringstilskud forsvinder

Politikernes udfordringer i de kommende forhandlinger med en udligningsreform tydeliggøres af et kort over de kommuner, som vil få røde tal på bundlinjen, hvis man gør alvor af at fjerne de særlige finanseringstilskud og kompensationsordninger. Se tallene for alle kommuner her. 

Bedre Balance: Borgerne i hovestaden har større rådighedbeløb end i provinsen

Familier i provinsen har et gennemsnitligt lavere rådighedsbeløb end familier i hovedstaden, hvis man både tager højde skat, husleje og forskelle i indkomsterne. Provinskommunerne i BedreBalance mener, at tal fra Danmarks Statistik dementerer hovedstadskommunernes argument om, at provinsfamilier har flere penge til rådighed.

Mediekommentar: DR-artikel viser, at udligning er for kompliceret til demokratisk debat

Den kommunale udligning er dagens tophistorie på dr.dk, men artiklen viser, at emnet er så kompliceret, at politikerne kan slippe afsted med populære standpunkter om ens kernvelfærd i alle kommuner uden at svare på de afledte effekter, skriver chefredaktør Arne Ullum i denne mediekommentar.

Tre kommuner har forladt hovedstadens udligningsorganisation

Kort før Folketinget i oktober ventes at genåbne forhandlingerne om en udligningsreform slår hovedstadskommunernes fælles front alvorlige revner. To kommuner har forladt samarbejdet, en har sat sig medlemsskab på stand by, og intern mail afslører, at Rudersdals indflydelsesrige borgmester Jens Ive kræver ændringer i hovedstadsudligningen, så blandt Gladsaxe, København og Ballerup får mindre udligning.

Venstre melder klart ud om udligning: København skal betale til fattige kommuner

Venstre gør nu definitivt op med VLAK-regeringens holdning til kommunal udligning. Nu vil partiet øge udligningen, så kommunerne får bedre mulighede ror at tilbyde sine borgere det samme skatte- og serviceniveau.

Professor: Pensionsforskelle skaber yderligere pres for mere udligning

Tendensen med større forskelle i de ældres pensionsformuer og en skæv fordeling af pensionisterne mellem kommunerne vil skabe et pres for øget udligning, forudser professor. Læs her, hvorfor kommuner med flere og fattigere ældre vil kræve flere penge fra kommuner med færre og rigere pensionister.

Bedre Balance: Hovedstadskommuner har glemt Metroen i opgørelse til Folketinget

De 34 hovestadskommuner har udeladt statens investering på foreløbigt 12,2 milliarder i Metro Cityringen i en henvendelse til medlemmer af Folketinget om kommunal udligning. Samtidig tæller Køgebugtmotorvejen og Ringstedbanen ikke med i hovedstaden. 

Yderkommuner kræver udligningskommission

Borgmestrene fra 31 yderkommuner opfordrer Folketinget til at nedsætte udligningskommission, som uden indblanding af politikere og embedsmænd skal udarbejde et helt nyt udligningssystem. Det skal sikre kommunerne "nogenlunde lige muligheder for at tilbyde borgerne velfærd ved et nogenlunde lige beskatningsniveau".