Hovedstadskommunerne vil have ændret formålet med den kommunale udligning, så der også tages højde for forskelle i borgernes leveomkostninger.

Hovedstadskommuner vil have leveomkostninger ind i udligning

Hovedstadskommunerne vil have ændret formålet for den kommunale udligning, så de høje leveomkostninger i hovedstaden også regnes med.
To borgmestre fra Lejre og Stevns har hver for sig henvendt sig til Social- og Indenrigsministeriet for at gøre opmærksom på en række socioøkonomiske forhold, der skævvrider den kommunale udligning. (Arkivfoto)

To af hovedstadens landkommuner: Storbyerne må betale mere

Landkommunerne Lejre og Stevns er klemt inde mellem hovedstaden og provinsen, og det fører ifølge de to borgmestre til, at deres sociale udgiftsbehov undervurderes. De stiller derfor krav til ændringer i udligningssystemet.
Ministermøde om udligning. Fra venstre er det Steffen Jensen (S), borgmester i Halsnæs, Jens Ive, borgmester i Rudersdal, social- og indenrigsminister Astrid Krag og Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj.

Opråb fra tre hovedstadsborgmestre: Ny udligningsreform skal hjælpe de reelt fattige kommuner

"Sørg for, at hjælpen tilfalder de reelt fattige kommuner, og lad de rige klare sig selv." Lød budskabet fra tre hovedstadsborgmestre, da de var til møde med social- og indenrigsministeren om udligningsreformen
Denne landaarbejder bolig trak på grund af en billig husleje den socialt belastet familie fra den såkaldte Brønderslevsag til den nordjyske kommune. Men ifølge logikken i den kommunale udligning var boligen ikke af den type, som tiltrækker socialt belastede familier.

Alle undrer sig: Brønderslev har ifølge udligningstal få sociale problemer

Brønderslev er en af landets fattigste kommuner målt på en række parametre. Men kommunen har ifølge den kommunale udligning ti procent færre sociale problemer end gennemsnitskommunen. Få forklaringen her.
Enkelte provinskommuner, som umiddelbart burde være rige, fordi de er oplandskommuner til vækstkommuner, ligger relativt tungt. Mest markante er, at Middelfart, Herning (rådhus, billedet) og Favrskov ligger i gruppen blandt de 30 fattigste.

Udligningsreform kan blive en kamp om at være blandt de 15-25 fattigste kommuner

Mere og mere tegner til, det kan ende med en smal udligningsreform, som primært giver ekstra penge til de 15-25 fattigste kommuner.
Enhedslisten med kommunalordfører Jette Gottlieb (th) vil kæmpe for, at regeringen indgår forlig om udligningen med partierne i rød blok.

Enhedslisten: Udligning mellem kommunerne skal hæves

Højere landsudligning skal gøre hovedstadsudligningen overflødig. 13 ekstra millarder til kommunerne skal sikre, at ingen lider tab. Læs interview med kommunalordfører Jette Gottlieb.
KL-formand Jacob Bundsgaard kræver 3,5 milliarder i ekstraordinært finanseringstilskud gjort permanente som led i udligningsreform,

KL-advarsel: Udligningsreform kan udløse højere skat og lavere service

KL-formand vil have ekstraordinært finansieringstilskud gjort permanent for at undgå økonomiske problemer i mange kommuner efter en udligningsreform.
En rundspørge fra Danske Kommuner, der udgives af KL, viser, at syv ud af ti borgmestre forventer, at den kommende reform af udligningssystemet vil sende flere penge til netop deres kommune. (Arkivfoto)

Syv ud af ti borgmestre forventer gaveregn til egen kommune

Ikke alle får ønskerne opfyldt, siger professorer om udligning, som vil efterlade en del skuffede borgmestre.
Flere og flere forhold peger på, at regeringen vil forsøge at nå en forståelse med Venstre inden regeringen fremlægger sit forslag til en reform af den kommunale udligning.

Analyse: Mest peger på bredt udligningsforlig mellem S og V

Forhandlingerne om en reform af den kommunale udligning vil formentlig forløbe helt anderledes end normalt. Mere og mere peger på bredt forlig med de to store borgmesterpartier.
Borgmester Søren Steen Andersen (V) fra Assens har oplevet absurde effekter af det kommunale udligningssystem.

Først tabte han 43 mio. på otte borgere – nu får han 25 mio. for 268 borgere

Assens' borgmester kritiserer tilfældige udsving i udligning: Borgerne forstår det ikke, siger han.
Fem kommuner har oplevet så stort et fald i folketallet på grund af dødsfald og flytninger, at de nu kommer ind under kriteriet for faldende folketal.

Fem kommuner får del i udligningspulje for fald i folketal – to ryger ud

Fire provinskommuner og en hovedstadskommune får del i udligningspulje for faldende folketal - to hovedstadskommuner vil ifølge seneste folketal ryge ud.

Frederiksberg ryger ud af pulje for faldende folketal

I 2021 er det, med stor sikkerhed, slut med ekstra udligning til Frederiksberg for faldende folketal, viser nye folketal.