11,7 procent flere elever kan ikke følge normal undervisning

Andelen af elever, som ikke er inkluderet i folkeskolen og derfor modtager undervisning i specialklasser eller på specialskoler, er steget kraftigt, siden den daværende regering og KL droppede en målsætning om 96 procent inklusion. Se tal for alle kommuner her.

Udgifter til det specialiserede børneområde er steget med ti procent på Sjælland

De 17 kommuner i Region Sjælland har i gennemsnit haft en stigning i udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde fra 2014 til 2018 på 10 procent. Flere modtager sociale foranstaltninger, ligesom udgifterne for den enkelte modtager er steget.

IT-problemer forsinker data bag kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Det nye Landspatientregister LP3 har siden maj været ramt af dataproblemer, som betyder, at der stadig ikke er komplette data til at beregne den kommunale medfinansiering af Sundhedsvæsenet. Sagen skaber problemer hos både kommunerne og i forhandlingerne om kommunal udligning.

Assens kræver KMF rullet helt tilbage

Staten skal kompensere de kommuner, som taber store beløb på datarodet i det såkaldte landspatientregister, der styrer fordelingen af en årlig regning på 23 milliarder kroner. Kravet kommer fra Assens Kommune, der taber 17 millioner om året.

Ministerium sender først budgettal i næste uge – det giver hastværk i kommunerne

Kommunerne får tidligst tal for tilskud og udligning i midten af næste uge - og tal for særlig pulje kommer endnu senere. Det giver hastværk i kommuner og byråd.

Revisionen retter kritik mod Kunstfondens tildeling af tilskud

Statens Kunstfond får middel kritik fra statsrevisorerne for tildelingen af tilskud, fordi kriterierne i en række tilfælde ikke har været tilstrækkeligt klare og derfor har det været vanskeligt at afgøre, om ansøgerne lever op til tildelingskriterierne.
Vitskøl Kloster

Vitskøl Kloster danner ramme om ungdomsuddannelse

Vitskøl Kloster i Vesthimmerland danner ramme om et tilbud til 18-30-årige, som af sociale og personlige årsager har haft svært ved at finde sig til rette i uddannelsessystemet. Den 28. september indvies en ny kostskolebygning og café med indgang til den historiske del af klosteret.

Fire ud af fem kommuner har budgetteret med besparelser på handicappede i 2019

Fire ud af fem kommuner har budgetteret med faldende udgifter til handicappede i 2019 sammenlignet med det faktiske forbrug i 2018. Se tallene for alle kommuner.

Se, hvilke kommuner der skal spare på handicappede børn og unge i år

81 kommuner har budgettet med lavere udgifter til det specialiserede socialområde for børn i 2019 sammenlignet med det faktiske forbrug i 2018. Se tallene for alle kommuner her.

Minister: Udligningsreform næste store opgave efter finansloven

En reform af den kommunale udligning bliver ifølge social- og indenrigsminister Astrid Krag "en af de næste store opgaver efter finansloven". Og det er en bunden opgave, skrive hun i et svar til Folketinget.

Borgmester: Klassisk økonomistyring virker ikke på handicapområdet

Herlev Kommune har flyttet fokus fra klassisk økonomistyring til udvikling af tilbudene til handicappede børn og voksne for at stoppe kraftig vækst i udgifterne. Læs her, hvordan det er lykkedes.

Vordingborg hævede budgettet til voksne handicappede – men er stadig udfordret

Vordingborg er en af de relativt få kommuner, der har hævet budgettet for handicappede voksne  i 2019 i forhold til det faktiske forbrug i 2018. Alligevel er det en udfordring at holde budgettet. Se tallene for alle kommuner her.